Įžuvinimas

2022-05-05 / Žemaitijos NP

Įgyvendinant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-186, šių metų gegužės 4 dieną Platelių, Ilgio bei Beržoro ežeruose buvo paleistas  Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos departamento Pietų regiono skyriaus paaugintas, vyr. specialisto Algio Urbonavičiaus atgabentas   pernametinių lydekaičių mailius.  Įžuvinimo procese  taip pat dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausias specialistas Edvinas Čepaitis.

Prieš paleidžiant atgabentą mailių, plastmasiniai  maišai su žuvytėmis kurį laiką buvo laikomi vandenyje, kad lydekaitės šiek tiek priprastų prie  dar gana šalto Platelių ežero vandens – automatinis temperatūros matuoklis  tą dieną rodė tik 8,9 °C, deguonies kiekis virš 12 mg/l.  Siekiant, kad du šimtai tūkstančių atgabentų lydekaičių plačiai  pasklistų po ežerą, Žemaitijos nacionalinio parko vyr. specialistas Sigitas Kvašinskas kartu su žuvivaisininku Algiu, jas  elektrine valtimi  išplukdė ir paleido įvairiose ežero vietose prie povandeninių augalų sąžalynų, kad žuvytės galėtų saugiai slėptis ir maitintis.

 Beržoro ir Ilgio ežerų vanduo buvo kiek šiltesnis, atitinkamai siekė 11°C ir 12,3 °C. Šiuose ežeruose paleista pustrečio tūkstančio bei šeši tūkstančiai lydekaičių. Tikimės, kad jos sėkmingai išgyvens, paaugs  ir džiugins žvejus bei reguliuos kitas vietines žuvų populiacijas.

 Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top