Įsigaliojo nauji Žemaitijos nacionalinio parko nuostatai

2023-07-27 / Žemaitijos NP

2023 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu patvirtino naujus Žemaitijos nacionalinio parko nuostatus. Tvirtindama šiuos nuostatus iš esmės į vieną sujungė du iki tol galiojusius teisės aktus: Žemaitijos nacionalinio parko nuostatus ir Žemaitijos nacionalinio parko veiklos reglamentą. Patvirtinus naujus nuostatus Žemaitijos nacionalinio parko veiklos reglamentas nustoja veikti.

Kas naujo įteisinta nuostatais:

* išryškintas reikalavimas sodybų ir ūkininkų sodybų pastatų projektavimą ir statybą vykdyti ne tik išlaikant Žemaitijos etnografiniam regionui būdingą architektūrą, bet ir sodybų planavimo tradicijas;

* pakoreguotas galimas pastatais užstatomas plotas:

– Kai žemės sklypo plotas yra iki 10 arų (urbanizuotose teritorijose), pastatais užstatomas žemės plotas – iki 30 proc. Rekonstruojant esamus sodybų pastatus, kurių bendras užstatymo plotas didesnis kaip 30 proc., neleidžiama didinti pastatais užstatyto žemės ploto.

– Kai žemės sklypo plotas didesnis kaip 10 arų (iki 20 arų), pastatais užstatomas žemės plotas – iki 22 proc.; kai žemės sklypo plotas didesnis kaip 20 arų (iki 30 arų), pastatais užstatomas žemės plotas – iki 17 proc.

– Kai žemės sklypo plotas didesnis kaip 31 aras (iki 2 ha), pastatais užstatomas žemės plotas – iki 12 proc., bet ne daugiau kaip 2000 m².

* parke gali būti statomi tik nesublokuoti gyvenamieji namai; gyvenamieji namai neblokuojami su ūkio pastatais, garažais;

* nustatytas maksimalus pastatų cokolio aukštis – 40 cm

* nuo šiol sodybos ūkio pastatai statomi ne toliau kaip 80 m nuo gyvenamojo namo (išskyrus pirtį). Statomų sodybų ūkio pastatų dydis, proporcijos ir fasadų architektūriniai sprendiniai turi atitikti jų paskirtį, išvaizda ir architektūriniais sprendimais atitikti tradicinius ūkio pastatus;

* nustatyti pavėsinių statymo atokvėpio vietose, poilsiavietėse ir stovyklavietėse reikalavimai. Pavėsinės gali būti statomos su stogu ant stulpų arba su ne daugiau kaip trimis išorinėmis sienomis. Pavėsinių spalva – natūrali medžio arba ruda, juoda, pilka, žalia. Pavėsinių aukštis – iki 5 m (skaičiuojama nuo visų pastato kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško), pavėsinės plotas – ne didesnis kaip 60 m2;

* sureglamentuotas stoginių, skirtų laisvai laikomų žolėdžių gyvūnų, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre, prieglobsčiui nuo kritulių ir vėjo, ne sodybose žemės ūkio paskirties žemėje statymas;

* pakeistas saulės šviesos energijos elektrinių statymo reglamentavimas. Nuo šiol šias elektrines bus galima statyti ne tik ant pastatų stogų, bet ir sodybų žemės sklypuose, esamų fermų, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose (gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių statiniams skirtuose žemės sklypuose). Jų pastatymo vietos Taisyklėse nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus turi būti suderintos su direkcija. Direkcija sprendimą suderinti saulės šviesos energijos elektrinės pastatymo vietą priima įvertinusi ir nustačiusi, kad elektrinės nebus matomos nuo gamtos ir kultūros paveldo objektų (kompleksų) ar apžvalgos aikštelių (regyklų), nepakenks saugomoms gamtos ir kraštovaizdžio vertybėms.

* numatyta, kad kultūros, sporto ir kitokius renginius (išskyrus urbanizuotas teritorijas ir sodybas), kai planuojamas didesnis kaip 100 dalyvių skaičius, nacionaliniame parke galima organizuoti tik suderinus renginio vietą su direkcija. Renginio vieta raštu derinama su direkcija;

* bepiločiais orlaiviais (dronais), oro balionais ir parasparniais skraidyti virš draustinių (išskyrus erdvę virš urbanizuotų teritorijų ir sodybų) ir rezervatų galima Taisyklėse nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus gavus direkcijos pritarimą, išskyrus ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo, krašto apsaugos, paieškos ir gelbėjimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, viešosios tvarkos palaikymo ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus;

* leidžiama uogauti ir grybauti vietos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą su rezervatu besiribojančiuose kaimuose ir viensėdžiuose, su savim turintiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Direkcija, kiekvienais metais įvertinusi rezervato gamtinių vertybių pažeidimo ar sunaikinimo grėsmę, savo interneto svetainėje nurodo datas, kada nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. galima uogauti ir grybauti;

Detaliai su naujais Žemaitijos nacionalinio parko nuostatai galite susipažinti čia: https://zemaitijosnp.lt/informacija-statantiems/

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija mielai atsakys į Jums rūpimus klausimus tiek telefonu, tiek el. paštu ar atvykus į Žemaitijos nacionalinio parko direkciją.

Scroll to top