Įpusėjo projektas „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“

2018-06-22 / Žemaitijos NP

Praėjo beveik dveji metai nuo tada, kai Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pradėjo įgyvendinti projektą „Darnus kietųjų lapuočių miškų valdymas – darnaus turizmo vystymo praktika“.

Šeši projekto partneriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos bendradarbiauja kartu siekdami sukurti bendrą strategiją, kuria bus siekiama padidinti ir populiarinti tarpvalstybinį turizmą kietųjų lapuočių miškuose, kurti naujus turizmo produktus, vystyti rinkodaros veiklą ir bendradarbiavimo tinklą. Iš projekto lėšų jau yra atnaujintas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos internetinis tinklapis, pastatyti informaciniai terminalai, baigiamas kurti filmas apie Žemaitijos nacionalinį parką, suorganizuoti gidų kursai bei dalyvauta mokomojoje išvykoje į Estijos ir Suomijos saugomas teritorijas.

Gegužės 20–26 d. Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai kartu su asocijuotais partneriais iš Lietuvos dalyvavo mokomojoje išvykoje į Estijos ir Suomijos saugomas teritorijas. Mokomosios išvykos metu aplankyti Pernu (Estijoje) ir Espo (Suomijoje) apskrityse esantys nacionaliniai parkai, gamtos mokyklos, lankytojų centrai. Kolegos iš nacionalinių parkų dalijosi patirtimi apie saugomų teritorijų įgyvendinamas gamtotvarkines priemones, siūlomų paslaugų įvairovę, gamtos mokyklų veiklas, tarpsektorinio bendradarbiavimo specifiką. Vaikščiojant pažintiniais takais apžiūrėta lauko infrastruktūra, kuri stebina savo paprastumu, dalyvauta ir paukščių stebėjimuose, diskutuota apie ornitologinio turizmo galimybes. Mokomoji išvyka buvo naudinga visapusiškai, tiek naujų idėjų saugomų teritorijų tvarkymui, infrastruktūros bei teikiamų paslaugų gerinimui, tiek tarptautinio bendradarbiavimo ryšių stiprinimui.

Projektui artėjant į pabaigą įgyvendinamos likusios veiklos – kuriama mobilioji aplikacija apie Žemaitijos nacionaliniame parke teikiamas paslaugas, įrenginėjama pėsčiųjų trasa Liepijų kraštovaizdžio draustinyje, ruošiamasi bendros strategijos kūrimui, organizuojama darbų paroda ir kitos veiklos.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos projektų administratorė

Rūta Antanavičiūtė

 

 

 

 

Scroll to top