INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TĘSIAMĄ PLINKŠIŲ, REISKIŲ TYRO IR VARDUVOS VALSTYBINIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIŲ TVARKYMO PLANŲ RENGIMO PROCESĄ

2022-08-10 / Žemaitijos NP

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą savivaldybės lygmens specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų – Plinkšių, Reiskių tyro ir Varduvos valstybinių kraštovaizdžio draustinių (toliau – Draustiniai) tvarkymo planų rengimo procesą.

Planavimo darbų tęstinumas būtinas, siekiant, kad būtų patikslinti ir patvirtinti 3 valstybinių draustinių (Plinkšių, Reiskių tyro, Varduvos kraštovaizdžio draustinių) tvarkymo planų projektai. Draustinių planavimo dokumentų rengimo procesas buvo laikinai sustojęs, kai nors ir gavus parengtiems ribų ir tvarkymo planų projektams teigiamą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvadą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtinus Ribų planus, Aplinkos ministerija nepritarė ir gražino tvarkymo planų projektus taisyti.

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio-zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lrv.lt.

Planų rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“,  Užutėkio g. 26-13, LT-10105 Vilnius, tel. 8 652 08297, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos, apie kurią bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Teritorijų planavimo dokumento medžiagą galite rasti www.tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, laukelyje TPD numeris įvedus atitinkamai:

Plinkšių kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-00-17-321;

Reiskių tyro kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-00-17-320;

Varduvos kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-61-17-322.

Scroll to top