Grabnyčios

2015-01-29 / Žemaitijos NP

Grabnyčios (Kristaus Paaukojimas – vasario 2 d.) – pavasario ciklo kalendorinių švenčių pradžia. Dar žiema, bet pavasaris mina žiemai ant kulnų. Sakoma, kad per Grabnyčias gaidys jau atsigeria po lašais. Per Grabnyčias bažnyčioje – šventinamos žvakės. Grabnyčių žvakės deginamos ypatingais atvejais: uždegamos ir statomos ant stalo arba ant palangės griaudžiant perkūnui, kad apsaugotų namus nuo žaibo; giedant Žemaičių Kalnus (Kristaus kančios kelio giesmes) per gavėnią, per šermenis (budynę) ar mirimo sukaktis. Grabnyčių vaškinę žvakę uždegdavo ir marinant ligonį. Kai kas grabnyčių žvakes užsidegdavo šalia kryžiaus valgydami Kūčias. Grabnyčių žvakes dažniausiai darydavosi bitininkai, kurie turėjo vaško. Žvakes liejo (formose arba ant rato) ir bažnyčių tarnai. Iš jų nusipirkdavo parapijos žmonės.

Scroll to top