Godelių menininkų paroda

2016-08-17 / Žemaitijos NP

Sekmadienį Platelių dvaro svirne atidaryta jubiliejinė tautodailininkų Reginos (1926-2016) ir Justino (g. 1926) Jonušų, jų šeimos narių (dukros Ritos, sūnaus Justino ir jo sūnaus Justino) darbų paroda. Menininkai nuėjo ilgą prasmingą kelią, ne tik kūrė  įvairius medžio drožybos ir tapybos darbus, dalyvavo tautodailininkų kūrybinėse stovyklose, parodose, konkursuose, pelnė įvairių apdovanojimų, bet ir išsaugojo savo krašto kultūros paveldą – surinko  kitų meistrų medžio drožinių, paveikslų, geležinių kryžių, senosios buities daiktų kolekciją, sukaupė nemažą garsaus Žemaitijos tautodailininko medžio drožėjo, godeliškio Stanislovo Riaubos skulptūrų rinkinį.

Liaudies daina renginį pradėjo jaunieji plateliškiai. Tylos minute pagerbtas Reginos Jonušienės atminimas. Justinas Jonušas kalbėjo apie Godelių kaimo gamtą – augintas lydekas mažame, šaltame šaltino vandens tvenkinėlyje prie trobos, atklystančias į sodybą lapes, varles ir vėžius, apie kūrybos kelio vingius. Justino Jonušo kūrybą pristatė menininkas Antanas Vaškys, ilgą bendravimo istoriją žaismingai prisiminė Eugenijus Bunka. 90 metų jubiliejų švenčiantį Justiną Jonušą sveikino Plungės vicemeras Mindaugas Jurčius, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas,  tautodailininkai Vytas Jaugėla, Kazys Striaupa, Liudas Ruginis, artimieji. Lietuvos tautodailininkų sąjungos sveikinimo raštą įteikė Plungės rajono tautodailininkų vadovė Zafira Leilionienė. Visi sveikintojai linkėjo ilgų metų, kūrybinės sėkmės. Paroda Platelių dvaro svirne veiks iki  rugsėjo 17 d. Maloniai kviečiame aplankyti.

Scroll to top