Genovaitės ir Stepono Kaminų darbų paroda

2021-06-03 / Žemaitijos NP

Paroda veikia Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro svirne (Didžioji g. 22, Plateliai) nuo gegužės 27 d. iki birželio 24 d.

Steponas Kaminas

Gimė 1950 12 30 Nerimdaičiuose, Telšių raj. Gyvena Telšiuose. Medžio drožėjas. Mokėsi Balėnėlių, Viešvėnų, Nevarėnų mokyklose. 1967 metais įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą, meninio medžio apdirbimo specialybę. 1971 metais įgijo dailininko vykdytojo specialybę. Po karinės tarnybos, 1973 metais įsidarbino liaudies kūrybos gaminių įmonėje ,,Minija“, 1974 – 1999 metais dirbo Telšių kelių statybos valdyboje Nr. 3 dailininku, 1999 – 2004 m.  – Telšių jaunimo mokykloje technologijų mokytoju, 2004 – 2015 m. – Telšių miškų urėdijoje rekreacijos meistru.

Menininkas S.Kaminas  parodose dalyvauja nuo 1999 metų. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 2000 metų. Surengė 4 autorines parodas.

2013 m. Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas“ nugalėtojas – už kryždirbystės darbus.

2014 m. darbams suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas, 2016 m. suteiktas meno kūrėjo statusas, 2017 m. suteiktas kryždirbystės tradicinių amatų meistro vardas.

Genovaitė Kaminienė

Gimė 1954 02 10 Mažeikių raj. Tirkšliuose. 1971 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą ir įsigijo muzikos mokytojo specialybę. 1975 – 1980 metais dirbo Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje muzikos mokytoja, o nuo 1980 metų  vaikų lopšelyje – darželyje meninio ugdymo pedagoge.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 2009 metų. Tekstilininkė. Surengė 2 autorines parodas.

Scroll to top