Gegrėniškis verslininkas Egidijus Paulauskas vėl talkina saugant šikšnosparnius

2017-12-06 / Žemaitijos NP

Šikšnospraniai daug kam yra paslaptingi, nepažįstami, nemėgstami. Bet yra žmonių kurie jais domisi, nori pažinti, stengiasi  padėti. Vienas iš jų –  Gegrėnuose gyvenantis verslininkas stalius, medžio dirbinių meistras  Egidijus Paulauskas.

O istorija tokia… 2014 metais Šaltojo karo muziejuje buvome įrengę  tikslinę aukų dėžutę. Visi, kas norėjo prisidėti prie šikšnosparnių buveinių apsaugos, galėjo savanoriškai paaukoti kažkiek pinigėlių.  Tais metais per vasaros sezoną  šikšnosparniams  prikapsėjo 220 litų suma. Juos nusprendėme tikslingai panaudoti, įrengdami staktas su durimis buvusio karinio miestelio nuošaliau esančiame nenaudojamame apleistame pusrūsyje. Šis pusrūsis yra pilnai apipiltas žemėmis, palyginus sausas, bet buvo visiškai atviras. Pažindami gegrėniškį Egidijų Paulauską kaip puikų medžio  dirbinių meistrą, gamtos mylėtoją,  kreipėmės į jį. Egidijus geranoriškai sutiko mums padėti, atsisakydamas bet kokių pinigų.   Atvyko, apsimatavo, pagamino ir įrengė duris nenaudojamam buvusios karinės  bazės laikų pusrūsiui Plokštinėje. Šikšnosparniai šią naują žiemojimo vietą pamėgo – 2016 metais čia žiemojo  net 46 šiauriniai šikšniai! (G. Sidabrienė).

O į šikšnosparnių apsaugai skirtą labdaros dėžutę Šaltojo karo ekspozicijos  vienas kitas lankytojas vis dar įmeta.  Nuo 2014 metų iki šių metų spalio mėnesio buvo surinkta 270 eurų. Šį rudenį  minėtas lėšas nutarėme skirti kitos šikšnosparnių žiemavietės – pusrūsio durų, kurios buvo sutręšusios, gamybai. Čia istorija kartojosi: kreipėmės į verslininką Egidijų Paulauską, jis  pasisiūlė nemokamai  apmatuoti, pagaminti, atgabenti  ir įstatyti naujas duris su jas laikančiomis medinėmis konstrukcijomis. Taip ir padarė!  Dar žada pagaminti specialių inkilų šikšnospranių žiemojimui. Už tai jam esame labai dėkingi!

Suaukotos tikslinės lėšos vėl liko nepanaudotos,  dabar  iš jų planuojame nupirkti ir įrengti  savirašius drėgmės bei temperatūros matuoklius  bent dviem šikšnosparnių buveinėms. Turėdami drėgmės bei temperatūros duomenis, galėtume labiau suprasti, kodėl  vienoje buveinėje žiemoja tik šiauriniai šikšniai, o kitose  dvi, trys ar net keturios  šikšnosparnių rūšys. Turėdami tokius duomenis, stengtumėmės pagerinti žiemojimo buveinių sąlygas.

O kas  Egidijų paskatino, konkrečiais darbais prisidėti prie šikšnosparnių išsaugojimo?  Gimęs ir augęs Jazdauskiškių kaime,  ant ryškios kalvos esančioje vaizdingoje dauboje, kurią  iki šiol vadina Klevduoba, Egidijus nuo pat vaikystės labai mylėjo gamtą. Augdamas kartu su dar trimis broliais, kaip ir dauguma kaimo vaikų beveik visą laisvą nuo darbų laiką praleisdavo lauke žaisdamas, lenktyniaudamas, žvejodamas arba tyrinėdamas aplink esančius miškelius, griovas, upelius.  Egidijus ypač  daug laiko praleisdavo klausydamasis paukščių čiulbesio, grožėdamasis jų įvairumu. Buvo įprasta, kad vaikai užsibūna lauke iki kol mato, o esant mėnuliui ir dar ilgiau. Sutemose šmėkštelėdavo šikšnosparnio siluetas, matydavo juos  žiemą rūsyje pakibusius.  Ypač traukė ir dabar tebetraukia  pelėdos, plėšrieji paukščiai, nes jų skrydis, prietemoje sušmėžavę siluetai, naktinis ūbavimas  keldavo ne tik smalsumą, nuostabą, bet ir savotišką baimę. Iš kartos į kartą vaikams buvo perduodama, kad paukščių ir jų lizdų negalima liesti, net artintis prie jų nevalia,   kad vos tik kvėptelėjus lizdan, paukščiai paliks savo namus, žus jaunikliai.  Tai ir stebėjo, tyrinėjo tik iš tolo, bet  su smalsumu. Visa kas gyveno, judėjo, skraidė, suko lizdus, buvo to vienkiemio, kurį  žemaičiai tiesiog vadino „gyvenimu“,  neatsiejama dalis.  Neliesti, neužkliūti, neužgauti nuolat mokino tėvai, kiti artimieji. Taip ir užaugo Egidijus  su noru stebėti, pažinti, padėti.  Jo paskatintas  brolis Vidmantas apie 100 inkilų pagamino ir gimtojo kaimo medžiuose iškėlė. Egidijus  ne vieną knygą apie paukščius yra  taip nutrynęs. Nors yra medžiotojas, bet medžioklėn  išsiruošia daugiau dėl galimybės kažką gyvo pamatyti, pabūti gamtoje. Užantyje nešasi  tą patį nuolat naudojamą paukščių pažinimo vadovą. Sako, kad medžioklėje   nepakyla ranka taikytis į stirną, kiškį.  Visada sustoja pamatęs sužeistą ar negyvą gyvūną, nupaveikslavo ir  apgailėjo ant kelio rastą suvažinėtą žaltį, kuris mūsų apylinkėse  tik neseniai atsirado. Yra išgelbėjęs srutų duobėn įkritusią  naminę pelėdą. Kartu su žmona plovė, plaukų džiovintu džiovino, maitino, kol ši  sustiprėjo ir panoro laisvėn  ištrūkti. Išeina  Egidijus į Gegrėnų kalvą pasiklausyti  pelėdų ūbavimo, džiaugiasi išgirdęs griežlę, pamatęs laukuose besiilsiančių gulbių, žąsų pulką, stebi kaip nepakartojamą  tuoktuvinį  šokį danguje šoka nendrinės lingės.  Tik nedaug to laisvo laiko lieka gamtai, paukščiams. Darbščios meistro rankos šaukiasi darbo, o jo netrūksta, nes žmonės iš lūpų į lūpas perpasakoja apie jo kaip meistro, staliaus kruopštumą, sugebėjimą. Užsakymų būna ne tik iš aplinkinių rajonų, bet ir iš užsienio. Sako, pinigai man ne esmė, svarbiausia dvasinė ramybė, graži apylinkių gamta, džiugesys, kad netoliese gyvena artimieji, kad trys šaunūs vaikai užauginti.

Dėkodami už rūpestį ir meilę  gyvenamajai aplinkai, linkime Egidijui  Paulauskui naujų gamtos atradimų,  naujų kūrybingų užsakymų bei kviečiame įgyvendinti jo seną svajonę – pakeliauti po Plokštinės bei Rukundžių  gamtinius rezervatus.

 

Marija Jankauskienė

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

 

Scroll to top