Gamtotvarka padėjo saugomoms rūšims

2022-06-21 / Žemaitijos NP

Praėjusiais metais rašiau, kad ekologijos klubas “Liepija”, bendradarbiaudamas su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ėmėsi iniciatyvos išsaugoti dalį prie pat Beržoro bažnytkaimio ir ežero esančios Beržoro pelkės, kuri yra valstybinių miškų žemėje. 2021 metais rugsėjo mėnesį čia buvo iškirsti menkaverčiai krūmai bei medžiai, nušienauti nendrynai, surinkta ir į pašalius išnešta biomasė. Lėšos gamtotvarkos darbams buvo gautos iš Plungės rajono savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos.

Apsilankius Beržoro pelkėje birželio 16 dieną nustebino po pernykštės gamtotvarkos dar tebesantys dideli atviros pelkės plotai, labai sumenkėjusios nendrės, pagausėję tarpinėms pelkėms būdingi baltuojantys alpiniai kūlingynai, žydintys spanguolynai, geltonuoti pradėję pelkiniai snaudalynai ir kiti pelkėms bei šlapioms pievoms būdingi augalai. Pelkė atsigavo, bet ją reikia ir toliau prižiūrėti, neleisti užaugti krūmų atžaloms, suvešėti nendrynams.

Jei 2021 metais suskaičiavau tik apie 20 paprastųjų tuklių, kurios sugeba gaudyti ir suvirškinti vabzdžius, tai šiemet jos žydėjo, puikavosi beveik pusėje pelkės, kur buvo iškirsti krūmai. Taip pat labai atsigavo ir jau ruošėsi žydėti dėmėtosios gegūnės, įrašytos į raudonąją knygą, visoje Europoje saugomi dvilapiai purvuoliai. Skraidė daug mažųjų karališkųjų laumžirgių, įvairių skėčių bei žirgelių, ant žydinčių augalų tūpė pieviniai perlinukai, Labiausiai nudžiugino atkurtos pelkės pakraščiuose pagausėjusios vešlios rudeninės miegalės ir tarp jų skraidančios auksuotosios šaškytės. Šiai visoje Europoje saugomai drugių rūšiai turime skirti ypatingą dėmesį, nes ji tikslinė mūsų parko – Natura 2000 teritorijos saugoma rūšis. Visas pelkes, kuriose gyvena auksuotoji šaškytė turime prižiūrėti, neleisti joms užaugti. O tokių pelkių parke žinojome tik keturias, Beržoro pelkė penktoji. Nė vienoje iš jų auksuotoji šaškytė nėra gausi, skaičiuojama po kelis-keliolika drugių.

Šalia pelkės Beržoro ežeras. Jo virš vandene augmenija apaugusiuose pakraščiuose peri kelios poros ausuotųjų kragų, nuolat čiulba didžiosios krakšlės, kiti giesmininkai, kurkia žaliosios varlės, jauniklius maitina gulbių nebylių pora. Viskas šalia Beržoro gyvenvietės, viename gamtos-kultūros paveldo komplekse!

Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top