Filmų apie Platelių menininkes premjera

2017-08-19 / Žemaitijos NP

2017 m. rugpjūčio 18 d. Platelių dvaro svirne režisierius Justinas Lingys pristatė du filmus apie Platelių menininkes – Rūtą Kavaliauskienę ir Ievą Stumbraitę. Vilniuje kuriantis režisierius Justinas Lingys nepamiršta gimtosios Žemaitijos. Apie Žemaitiją, jos žmones sukurtas ne vienas filmas. Plateliškiai jau matė režisieriaus filmus apie menininkus Kazį Striaupą, Reginą ir Justiną Jonušus, Antaną Kniūkštą, Antaną Vaškį, Vytą Jaugėlą, Platelių dvaro sodybą, Platelių senovinius luotus ir kt.
Filmą apie menininkę Rūtą Kavaliauskienę Justinas Lingys taikliai pavadino ,,Angelų karalienė“. Tautodailininkė Rūta paskutiniais metais daugiausia drožia angelus – globajančius mūsų žemę ir žmones, skraidančius ar stovinčius, aprėdytus vasaros ar žiemos rūbu…
Rūta Kavaliauskienė gimė Kaišiadoryse, augo ir vidurinę mokyklą baigė Rokiškyje. 1975 m. baigė Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumą, kur įsigijo meninio medžio apdirbimo specialybę. Nuo 1975 metų gyveno Plungėje. 1975-1989 m. dirbo Plungės liaudies dirbinių įmonėje ,,Minija” etalonų kūrėja. Nuo 1989 metų laisva menininkė. 2008 m. apsigyveno Plateliuose. Su drožybos kūriniais autorė yra dalyvavusi daugelyje liaudies meno parodų. 2000-2006 metais dalyvavo Hamburgo Pasaulio Menų muziejuje rengiamose meno ir amatų mugėse. Ne kartą dalyvavo Rokiškio muziejuje rengiamoje respublikinėje medžio drožėjų parodoje-konkurse L.Šepkai atminti. 2003 metais tapo L.Šepkos premijos laimėtoja. Menininkės vardas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, JAV ir kt.
Filmas apie Rūtos dukrą – profesionalią menininkę Ievą Stumbraitę pavadintas trumpai – ,,I“. Ieva gimė ir augo Plungėje, Vilniaus dailės akademijoje įsigijo dailininkės-freskų restauratorės specialybę. Restauravo freskas Tytuvėnuose, Kaune, Vilniuje. Prieš keletą metų menininkė rimtai susidomėjo iliuminuotomis miniatiūromis, kurios anksčiau puošdavo ranka rašytas knygas (manuskriptus), o šiandien ji – tarptautinės asociacijos, jungiančios geriausius pasaulio kaligrafus bei iliustruotojus „Naujieji Limburgo broliai” narė. Ieva kol kas vienintelė menininkė Lietuvoje dirbanti šia technika. Iliuminuotos miniatiūros sukūrimas yra ilgas ir kruopštus procesas. Joms kurti naudojamos brangios medžiagos – pergamentas, tikras auksas, brangūs pigmentai, darbo procesas ilgas. Ieva vieną iliuminaciją sukuria per mėnesį. Praeitų metų rugsėjo mėnesį menininkės iliuminuotų miniatiūrų paroda surengta Plungės rajono viešojoje bibliotekoje.
Susirinkusieji į filmų premjerą sveikino režisierių ir menininkes, linkėjo naujų sumanymų, idėjų. Gyrė Rūtą ir Ievą už darbštumą, subtilią kūrybą, už jaukius namus, žvyrine prie namų išpuoselėtą rožyną…

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Aldona Kuprelytė

Scroll to top