ŽNPD susitikimas Žem. Kalvarijos seniūnijoje dėl ŽNP planavimo schemos

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija gyventojus, bendruomenių narius, visus suinteresuotus asmenis

kviečia į susitikimus.

Susitikimų metu Žemaitijos nacionalinio parko atstovai atvykusius supažindins su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d.Nr.1148 nutarimu patvirtintos Žemaitijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) sprendiniais. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti susitikimuose ir gauti aktualiausią informaciją apie naujai įsigaliojusius planavimo dokumentus.

 

Skelbimas

Scroll to top