Telšių apskrities archyvo paroda ,,Žemaičių krikštui ir Žemaičių vyskupystei – 600“

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Vladislovas Jogaila, norėdami priartinti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę prie Vakarų Europos kultūros, 1387 m. pradėjo krikštyti Lietuvą pagal Romos katalikų apeigas, tačiau dėl tuo metu susiklosčiusių istorinių ir politinių aplinkybių Žemaitija liko nepakrikštyta. Jogailos ir Vytauto iniciatyva Žemaitijos krikštas pradėtas tik 1413 m., o 1417 m. Konstanco Visuotinio Bažnyčios susirinkimo sprendimu įsteigta Žemaičių vyskupystė su centru Medininkuose (dabar Varniai).

Žemaičių krikštas sudarė sąlygas lietuvių tautai susivienyti vieno tikėjimo pagrindu ir sukūrė prielaidas lietuvių tautos, kaip vientiso kultūrinio, politinio subjekto, raidai. Tai leido lietuviams ir žemaičiams perimti katalikiškosios Europos kultūros, ekonomikos laimėjimus ir įsilieti į tuometinę Europos tautų aplinką. Prieš 600 metų įvykęs Žemaičių krikštas buvo svarbus ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai – juo buvo užbaigtas žemyno christianizacijos procesas.

2013 metais, minint Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, Telšių apskrities archyvas įgyvendino projektą ,,Žemaičių krikštui ir Žemaičių vyskupystei – 600“, kurį finansavo Lietuvos respublikos kultūros ministerija. Projekto metu buvo išleistas leidinys ir parengta paroda. Parodoje eksponuojamos reikšmingiausių XV-XX amžių rašytinių bei foto dokumentų, atspindinčių Žemaičių krikšto bei Žemaičių vyskupystės istoriją kopijos. Parodai dokumentų kopijas pateikė: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Kauno arckivyskupijos muziejus, Žemaičių vyskupijos muziejus, Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

 

Ekspozicija veiks 2014 m. spalio 21 d. – lapkričio 18 d. Platelių dvaro svirne.

 

Maloniai kviečiame aplankyti.

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Scroll to top