Susirinkimas dėl rengiamų gamtotvarkos planų

2017-04-14 / Žemaitijos NP

        Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu 2013 m bus rengiamas  „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau – BAST) Pakastuvos telmologinis, Babrungo kraštovaizdžio draustiniai, Gelžio ežeras ir Vainaičių tyras (Stalgo pelkė) gamtotvarkos planai. Gamtotvarkos planų tikslas – užtikrinti gyvūnų ir augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos “Natura 2000” teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant apsaugos ir tvarkymo priemones.

        Rengėjai – Klaipėdos universiteto  Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas š. m. kovo 21 d. 13.00 val.,  Platelių dvaro svirne adresu: Didžioji g. 22, Plateliai kviečia Pakastuvos telmologinio, Babrungo kraštovaizdžio draustinių, Gelžio ežero ir Vainaičių tyro (Stalgo pelkė) apylinkėse esančių žemės sklypų savininkus į pirminį susirinkimą, kurio metu bus aptariami rengiami gamtotvarkos planai.

Dėl skelbimo su kvietimu į pirminį susirinkimą dėl  rengiamų gamtotvarkos planų

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti gamtotvarkos plano rengimo procese.

 

Klaipėdos universiteto

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

 

Scroll to top