Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblio „Praviena“ koncertas – vakaronė „Ant tėvelio didžio dvaro”

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Praviena“ susikūrė 2004 m. balandžio mėn. Nuo pat įsikūrimo pradžios jam vadovauja Ernesta Žiūkienė. Šiuo metu ansamblio veikloje dalyvauja 9 moterys (37-83 metų amžiaus). Ansamblio tikslas – išlaikyti, puoselėti ir populiarinti etnokultūrą. Taigi, seną, garbingą, gražią bei turtingą mūsų kultūrą. Per 8-erius veiklos metus, ansamblis dalyvavo 270 renginių įvairiose Lietuvos vietovėse. Tarpe jų: 2007 m. Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ folkloro dienoje „Saulutė rateliu tekėjo“ ; 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ folkloro dienoje „Žemynėle, žiedkelėle“, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Atataria lamzdžiai” (Kaune) ir „Skamba skamba kankliai” (Vilniuje). Tradiciniais Pravieniškių I k. bendruomenėje tapo šie ansamblio organizuojami renginiai: Trijų Karalių eisena, Velykinis lalavimas, Motinos diena, Rasų šventė, Vėlinių minėjimas, Advento vakarai.

Svarbesnius ansamblio koncertus, organizuojamus renginius įamžina ansamblio bei Pravieniškių 1 k. bendruomenės centro „Praviena“ metraštininkas Leonas – Vytautas Glinskis.

Scroll to top