Platelių meno mokyklos mokinių dailės paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

2014-2015 mokslo metais Platelių meno mokykloje dailės specialybės mokėsi 46 mokiniai. Juos mokė mokytojos: Alma Vilnienė, Vaida Blistrubienė, Lina Ruginienė. Šiemet meno mokyklą baigia penki mokytojos Linos Ruginienės mokiniai: Rita Austytė (diplominis darbas – diptikas „Visata” (gruntažo technika)), Audrius Zabitis (diplominis darbas – diptikas „Pasaulis lape” (gruntažo technika)), Nedas Idzelis (diplominis darbas – „Jūros dugne” (tapyba ant drobės akrilu)), Paulius Budreckis (diplominis darbas – diptikas „Vėjo malūnai” (tapyba ant drobės akrilu)), Emilija Milda Vaškytė (diplominis darbas –  sieninė tapyba Platelių UDC)); keturi mokytojos Vaidos Blistrubienės mokiniai: Erika Sabaliauskaitė (diplominis darbas – „Draugės” (tapyba ant drobės akrilu)), Ieva Nekytė (diplominis darbas – ciklas „Partnerystė” (tapyba ant drobės akrilu)), Diana Makiejevaitė (diplominis darbas –  triptikas „Žemė, oras, vanduo” (mišri technika)), Akvilė Šemetaitė (diplominis darbas –  bareljefas „Legenda apie Neringą”).

Platelių meno mokyklos mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose, projektuose, kūrybinėje stovykloje ,,Menininkų dirbtuvės Beržore“.

Mokytojos Almos Vilnienės mokiniai (Platelių meno mokyklos Alsėdžių skyriaus grupė) dalyvavo konkurse ,,Nebūk ožka“, ŽNPD piešinių konkurse ,,Piešiu ežerą“, kuriame Stasys Rojus pelnė pirmą vietą.

Mokytoja Vaida Blistrubienė su Platelių meno mokyklos Žemaičių Kalvarijos dailės skyriaus grupės mokiniais surengė parodą Žemaičių Kalvarijos gimnazijoje, dalyvavo Žemaitijos nacionalinio parko Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodoje-konkurse, darė Morę Užgavėnėms Plateliuose, keturi mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse ,,Šviesa“ Čekijoje (Lidicas), du mokiniai Kretingos meno mokyklos ,,Šalia realybės – fantazijos pasaulis“, Šilalės meno mokyklos konkurse ,,Žemaitija mano mieliausia“ (Evelina Brezgytė gavo padėką ir diplomą), Ievos Nekytės, Erikos Sabaliauskaitės, Aistės Beniušytės ir Dianos Makiejevaitės darbai eksponuoti parodoje-konkurse ,,St.Riauba-Zemaitijos Andersenas” (apdovanoti įvairiais prizais). Mokytoja Vaida Blistrubienė vedė kūrybinius užsiėmimus Žemaičių Kalvarijos VŠĮ ,,Vilties vėrinėliai“ vaikams, yra aktyvi kūrybinės stovyklos ,,Menininkų dirbtuvės Beržore“ pagalbininkė.

Mokytoja Lina Ruginienė su meno mokyklos grupėmis iš Platelių ir Alsėdžių skyrių dalyvavo: respublikiniame piešinių konkurse „Apšerkšniję mūsų dienos” (P.Šatkauskaitė, R.Valančiūtė, D.Štangėj, E.Rupeikaitė, R.Alminaitė, K.Daukintytė, P.Budreckis, , B.Petrikaitė), respublikiname piešinių konkurse ,,Mano stebuklingos Kalėdos“  (P.Šatkauskaitė, R.Alminaitė, D.Štangėj, O.Astrauskaitė), respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Pravėriau vario vartelius“ (K.Eigirdaitė, R.Valančiūtė, K.Daukintytė, I.Višinskaitė, V.Valančiūtė, R.Vaškytė, B.Budreckytė, K.Razgutė, O.Astrauskaitė, R.Alminaitė (Kamilė Daukintytė tapo nominante ir apdovanota specialiu komisijos prizu, Oresta Astrauskaitė laimėjo trečią vietą 7-10 metų mokinių grupėje)), įvairių apdovanojimų pelnė D.Štangėj ir R.Alminaitė, kurios dalyvavo Klaipėdos Pr.Domšaičio galerijos konkurse ,,Baltoji prakartėlė“, St. Riaubos parodoje-konkurse (K.Daukintytė, K.Eigirdaitė, D.Striška, B.Budreckytė (apdovanoti įvairiais prizais, o Karolina Eigirdaitė gavo pagrindinę S.Riaubos vardo premiją už grafikos darbus), surengė parodas Platelių UDC, Platelių bibliotekoje. Mokytoja Lina Ruginienė vedė užsiėmimą ,,Piešiame kitaip“ Platelių UDC, skulptūros pamokas Platelių gimnazijos antros klasės mokiniams, dalyvavo Platelių bendruomenės renginyje ,,Adventinio vainiko pynimas“.

Šioje parodoje eksponuojami 2014-2015 mokslo metais Platelių meno mokyklos jaunųjų dailininkų sukurti darbai.

Ekspozicija veiks birželio 5- liepos 15 d.

Plateliai, 2015

 

 

Scroll to top