PARODA ,,GODELIŲ MENININKAI“

2017-04-14 / Žemaitijos NP

PARODA ,,GODELIŲ MENININKAI“
Jubiliejinė tautodailininkų Reginos (1926-2016) ir Justino (g. 1926) Jonušų, jų šeimos narių tapybos, skulptūrų darbų paroda.

PARODA ,,GODELIŲ MENININKAI”

Jubiliejinė tautodailininkų Reginos (1926-2016) ir Justino (g. 1926) Jonušų, jų šeimos narių tapybos darbų, skulptūrų paroda.

2016 m. rugpjūčio 14 d. 14.00 val.  nuoširdžiai kviečiame į parodos atidarymą Platelių dvaro svirne.

Ekspozicija veiks 2016 m. rugpjūčio 14 d. – rugsėjo 17 d.

***

Apie autorius

Regina Jonušienė  (1926-2016) gimė Kretingos rajone, Juodupėnų kaime. Nuo 1958 m. gyveno Godelių kaime. Studijavo mokytojų seminarijoje, mokytojavo. Vėliau – namų šeimininkė. Jau vaikystėje lipdė iš molio, siuvinėjo, nėrė vąšeliu. Iš pradžių pradėjo tapyti, o nuo 1955 m iš medžio pradėjo drožti skluptūras. Labiausiai mėgo skaptuoti tai, kas priminė vaikystę, tėvus, žemės ūkio darbus, šventųjų skulptūras, pagoniškus dievus. Tapė pasakų motyvais, gamtos vaizdus.  1960 m. pirmą kartą dalyvavo parodoje Plungėje. Menininkė 1973 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. Regina Jonušienė aktyviai dalyvavo  rajoninėse, apskrities, kitose parodose. Jos kūriniai daug kartų įvertinti respublikinėse parodose: A.Varno tapytojų parodoje-konkurse Joniškyje, L.Šepkos medžio drožėjų parodoje-konkurse Rokiškyje. 2005 m. R.Jonušienei suteiktas meno kūrėjo statusas, 2008 m.  – jos kūryba įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos premija.

Justinas Jonušas gimė 1926 m. Godelių kaime. Baigė pradžios mokyklos 4 skyrius. Dirbo eiguliu, vėliau – įvairius darbus Šateikių tarybiniame ūkyje. Pirmieji meniniai sugebėjimai atsiskleidė mokykloje. Tapyti pradėjo nuo 1974 m., o drožinėti – apie 1950 m. Mėgsta tapyti portretus, drožia Užgavėnių kaukes, šventuosius, monumentalias skulptūras. Pradėjus rengti liaudies meistrų kūrybines stovyklas, Justinas kartu su kitais medžio drožėjais dirbo Rokiškyje, Juodkrantėje, Druskininkuose, Merkinėje, Plateliuose. 2005 m. J.Jonušui suteiktas meno kūrėjo statusas, 2008 m.  – kūryba įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos premija.

Jonušų skulptūrėlėmis, paveikslais, kaukėmis, lazdomis savo rinkinius papildė Platelių, Telšių, Plungės, Vilniaus, Maskvos, net Japonijos muziejai bei pavieniai kolekcionieriai. Aktyviai dalyvauja rajoninėse, apskrities ir kitose vietose rengiamose parodose.

Parodoje pristatomi Reginos ir Justino Jonušų, šeimos narių tapybos ir medžio drožybos darbai.

***

Jei norėtumėte artimiau susipažinti su šių menininkų kūryba, prašome apsilankyti jų sodyboje Godelių kaime. Regina ir Justinas Jonušai savo sodyboje įkūrė privatų tautodailės ir etnografijos muziejų. Eksponatus muziejui tautodailininkai pradėjo rinkti 6-to dešimtmečio pradžioje. 8-to dešimtmečio pradžioje sulaukta pirmųjų lankytojų. Muziejuje sukaupta gausi ir įvairi pačių šeimininkų bei kitų apylinkių meistrų medžio drožinių, paveikslų, geležinių kryžių kolekcija. Čia galima pamatyti ir garsaus Žemaitijos tautodailininko medžio drožėjo godeliškio Stanislovo Riaubos skulptūrų. Klėtelėje įrengta senovės daiktų ekspozicija.

 

Plateliai, 2016

Scroll to top