Muzikos ir poezijos vakaras „Į rudenio korį”

2017-04-14 / Žemaitijos NP

2012 m. spalio 5 d. 18 val. maloniai kviečiame į muzikos ir poezijos vakarą Platelių dvaro svirne. Renginyje grieš maestro  Vilhelmas Čepinskis (smuikas), gros Sergej Krinicin (klasikinė gitara), eilėraščius iš pristatomos Jadvygos Bajorienės knygos „Į rudenio korį” skaitys Virginija Strakšytė, Regina Miežetienė.

Šelmė lemtis

Kai laikas

nuskalbė būties spalvas

tarsi prie durų kilimėlį skudurinį,

        Lemtis

             apsimetė

                    akla

ir lyg netyčia paklaidino

prie almančio šaltinio –

šitokio skaidraus,

kad net širdis sugėlė!

Kada prie durų

Angelas dangaus

į kilimėlį

     nusišluostė

            kojas,

pamerkė šelmę akį

ir atlaidžiai nusišypsojo…

 

               Jadvyga Bajorienė

Scroll to top