Liudo Šopausko medžio drožinių paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

2012 m. birželio 9 d. 12.00 val. nuoširdžiai kviečiame į parodos atidarymą Platelių dvaro arklidėje.

Ekspozicija veiks birželio 9-29 d.

 

Liudas Šopauskas gimė 1956 m.  Užbradumės kaime netoli Žemaičių Kalvarijos. Mokėsi Žadeikių pradinėje, 1974 m. baigė Sedos vidurinę mokyklą. 1976 m. po tarnybos kariuomenėje pradėjo dirbti liaudies kūrybos dirbinių įmonėje ,,Minija” drožėju, nuo 1978 m. dailininku S.Neries kolūkyje (Mažeikių r.). Nuo 1979 m. įvairiose įmonėse dirbo staliumi. Dabar gyvena Kūlupėnų miestelyje, Kretingos r. Drožti mėgo nuo vaikystės, menus prisiminė dirbdamas ,,Minijoje”. Kūrė įvairias skulptūrines kompozicijas, šventųjų skulptūras ir bareljefus, Užgavėnių kaukes, kryžius Kūlupėnuose, Stalgėnuose, Stropelių k. ir kt., koplytstulpius Šilalės ir Klaipėdos r., koplytėles su šventųjų skulptūromis Šilalės ir Kretingos r.

Tautodailininkų sąjungos narys nuo 2001 m. Įvairiose tautodailės parodose  Mažeikiuose, Telšiuose, Plungėje, Plateliuose, Rokiškyje, Kretingoje, Vilniuje dalyvauja nuo 1999 m. Menininko darbų yra įsigiję muziejai ir privatūs asmenys.

 

Iliustracijos

 

Šv. Jurgis

Scroll to top