Jubiliejinė Stanislavos Andriuškaitės (1917-2009) akvarelės paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Parodos atidarymas liepos 7 d. 12 val.

Ekspozicija veiks liepos 7 – rugpjūčio 12 d. Platelių dvaro svirne.

Plateliai, 2012 m.

 

Stanislava  Andriuškaitė gimė  1917 m. kovo 11 d. Mosėdžio valsčiuje, Šlėktinės kaime, gausioje ūkininkų šeimoje.  1937 m. baigė Skuodo gimnaziją, vėliau – mokytojų kursus Šiauliuose. Mokytojavo Šiūpariuose, Ežaičiuose, Stirbaičiuose, nuo 1945 m. – Plateliuose.

Beveik visą savo gyvenimą Stanislava Andiuškaitė praleido mokykloje mokydama vaikus. Daug jų buvo ir visokių: kai kuriais didžiuodavosi, o dėl kai kurių liūdėdavo. Plateliškiai gerbė ir mylėjo savo mokytoją. Ir ne tik plateliškiai. Jos asmenybės šviesa traukė žmones. Jos kuklaus namelio durys buvo dažnai varstomos. Čia apsilankė daug Lietuvos šviesuolių: gydytojų, muziejininkų, rašytojų, dailininkų, kunigų, įvairaus rango valdininkų atvykdavo pasisemti iš jos sklindančios išminties, ramybės, klausti patarimo… Ji buvo savotiška kelrodė žvaigždelė buityje, jausmuose, mene, meilėje…

Stanislava Andriuškaitė liejo akvareles, bet ne tam, kad išgarsintų savo vardą, o tam, kad išaukštintų savo kraštą, įamžintų nuostabias Platelių apylinkes. Jos kūrinių yra įsigiję Kauno M.K.Čiurlionio, Vilniaus, Kretingos muziejai. Ji buvo viena iš pirmųjų tautodailininkų rajone, kuri rengė liaudies meno parodas, ragino kurti, ieškoti naujų talentų.

                                     Zafyra Leilionienė

 

„Atsimenu, vaikystėj važiuodavom čia pro Platelius, Beržorą. Tie takeliai… Dar vaikščios tokios gražios žydelkos… Misliju: ,,Viešpatie, Viešpatie, kad ir aš čia galėčiau vaikščioti!” Ir visuomet prašydavau , kad sustotų prie Ripkausko, prie ežero galo, kur buvo šv. Jurgis, koplytstulpis, prie grafo, prie tos oranžerijos… Tas ežeras, tie Plateliai taip kažkaip ir pritraukė”.

 

Iš G.Matevičiūtės pokalbio su S.Andriuškaite (G.Matevičiūtė. Visiems ir visada – Mokytoja, arba žmogus, nepavaldus laikui // Šventorkalnis, 1997/1)

Scroll to top