Jubiliejinė Kazio Striaupos medžio drožinių paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Jubiliejinės Kazio Striaupos medžio drožinių parodos atidarymas Platelių dvaro svirne įvyks kovo 1 d. 14 val. Ekspozicija veiks kovo 1 – balandžio 31 d.

***

Kazys Striaupa gimė 1932 m. Žemaičių Kalvarijos sen. Kubakių k. Nuo 1961 m. gyvena Platelių sen. Dovainių k. Kolūkyje dirbo vairuotoju. Drožti pradėjo 1993 m. K.Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožimo niekur nesimokė; kaip sugeba, taip ir daro. LTS narys nuo 2000 m.

Pirmoji autorinė paroda įvyko 1995 m. Žemaitijos nacionalinio parko informacijos centre. Vėliau jo darbai eksponuoti įvairiose parodose Plungėje, Plateliuose, Telšiuose, Mažeikiuose, Kretingoje, Klaipėdoje,Vilniuje, Islandijoje, ne kartą dalyvavo respublikinėje medžio drožėjų konkursinėje parodoje Rokiškyje Lionginui Šepkai atminti. 2004 m. Kazys Striaupa tapo šios parodos laureatu. 2004 m. dalyvavo medžio drožėjų kūrybinėje stovykloje Plateliuose. 2006 m. ir 2011 m. K.Striaupa  tapo konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas” lauretu už geriausius vaizduojamosios dailės kūrinius.

1999 m. Dovainių kaime K.Striaupa lankytojams atvėrė savo pastatytos klėtelės, kurioje eksponuojami autoriniai drožiniai, duris.

K.Striaupos darbų yra įsigiję Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Telšių ,,Alkos” muziejus, privatūs asmenys.

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Scroll to top