Jubiliejinė Antano Kniūkštos medžio drožinių paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Parodos atidarymas balandžio 22 d. 13 val.

Ekspozicija veiks balandžio 22 – gegužės 15 d. Platelių dvaro svirne.

 

Antanas Kniūkšta gimė 1922 m. balandžio 23 d. Kretingos apskrityje, Salantų valsčiuje, Selenių kaime. Nuo 1932 m. tarnavo pas ūkininkus. Tarnaudamas baigė keturis skyrius. Gyvena Šateikiuose.

Nuo 1951 m. dirbo Šateikių tarybiniame ūkyje staliumi. 1982 m. išėjęs į pensiją, pradėjo domėtis kūryba. Drožinėja skulptūras, bareljefus, kuriuose pavaizduoti šventieji, Lietuvos didieji kunigaikščiai, įvairios scenos iš žmonių gyvenimo, gamtos motyvai. Kuria ir taikomosios dailės darbus.

Tautodailininkų sąjungos narys nuo 1990 m. Dalyvavo parodose Vilniuje, Telšiuose, Plungėje, Plateliuose, Mažeikiuose, Šateikiuose.

 

Dekoratyvinė lėkštė. Autorius Antanas Kniūkšta. Aldonos Kuprelytės nuotr.

Scroll to top