Jono Rimvydo Šečkaus medžioklės trofėjų paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Jonas Rimvydas Šečkus gimė 1944 m. Prienų rajono Skriaudžių kaime. 1964 m. baigė Kauno miškų technikumą.  Dirbo įvairų miškininko darbą, nuo 1972 m. iki 2008 m. – Platelių girininkijos girininkas. Medžiotojas nuo 1962 m. Medžiotojo egzaminus laikė Tado Ivanausko muziejuje. Medžiotojas selekcininkas nuo 1987 m. Platelių-Alsėdžių medžiotojų būrelio pirmininkas (1977-1980). Platelių medžiotojų klubo pirmininkas (1996-2003). 2002 m. tapo CIS ekspertu, 2012 m. sertifikuotu CIC matuotoju LMŽD medžioklės trofėjų ekspertu. 2002 m. Jonui Rimvydui Šečkui suteiktas Lietuvos garbės medžiotojo vardas.

1999 m. Telšių miškų urėdijoje pirmąkart surengė autorinę medžioklės trofėjų parodą, antrąją – 2000 m. Plungės kultūros centre (kartu su Kostu Slivskiu), 2006 m. Šiauliuose pristatė selekcinių stirninų ragų  kolekciją, kuri buvo įvertinta sidabro medaliu.

Ketvirtojoje autorinėje medžioklės trofėjų parodoje eksponuojama europinio stirnino, europinio briedžio, tauriojo elnio ragai, šernų iltys, kt.  Jonas Rimvydas Šečkus yra sukaupęs unikalią trofėjų kolekciją, joje įvairiais medaliais įvertintos 20 šernų ilčių, virš 20 stirninų ragų, vieneri briedžio ragai (įvertinti sidabro medaliu), dveji elnio ragai, trys šimtai stirninų anomalinių ragų. Ši J. R. Šečkaus sukauptų trofėjų paroda – unikali mokslinė medžiaga gamtos specialistams, medžiotojams, selekcininkams.

 

 

Ekspozicija veiks 2014 m. gegužės 1 d. – birželio 1 d.

Scroll to top