ATVIRŲ DURŲ diena Žemaitijos nacionaliniame parke

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionaliniam parkui jau 24-eri! Balandžio 23 d. sueis 24 metai kai buvo įsteigtas Žemaitijos nacionalinis parkas. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti ir sudaryti visuomenei galimybes pažinti nacionaliniu lygiu svarbias gamtines ir kultūrines vertybes. Teritorija pasižymi mozaikišku, kalvotu kraštovaizdžiu paįvairintu išlikusiomis vienkiemių sodybomis bei pasižyminti dideliu turistiniu potencialu.

Iš Žemaitijos nacionalinio parko išskirtinės vertės aprašymo: „bene visas gyvenimas Žemaitijos nacionaliniame parke sukasi aplink Platelių ežerą. Tai giliausias, didžiausias ir bene gražiausias ežeras Žemaitijoje, su salomis, pusiasaliais, įlankomis, apjuostas kalvų virtinėmis, miškais pasidabinęs. Jame gyvena reliktinė žuvis – Platelių sykas. Nacionaliniame parke auga tankūs, ūksmingi eglynai, natūralūs seni spygliuočių ir mišrūs miškai. Piliakalnių, alkakalnių, šventviečių gausa mena senąją kultūrą. O pakelėse, laukuose pabirę koplytėlės, koplytstulpiai atskleidžia vietos gyventojų gyvenseną, tradicijas“.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atveria duris. Siekiant užtikrinti vertybių išsaugojimą bei jų pažinimą, buvo įsteigta Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. Direkcija išlaikoma iš valstybės biudžeto, t.y. visų mokesčių mokėtojų lėšomis. Todėl jaučiame pareigą atsiskaityti visuomenei, ypač vietos gyventojams, už tai, ką per 2014 m. nuveikėme bei ką planuojame veikti 2015 metais. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, parko gimtadienio proga, 2015 m. balandžio 24 d. organizuoja ATVIRŲ DURŲ dieną Žemaitijos nacionaliniame parke.

Klaipėdos universitetas Plateliuose! Direkcija be savo draugų tikrai negalėtų nuveikti tiek gražių ir prasmingų darbų. Todėl kartu su mumis rengiama ir Klaipėdos universiteto atvirų durų dieną Plateliuose. Tai puiki galimybė Plungės ir aplinkinių rajonų moksleiviams sužinoti apie studijas Klaipėdos universitete.

ATVIRŲ DURŲ dienos renginį paįvairins parodos „Povandeninė archeologija“ atidarymas, Klaipėdos universiteto akademiko, prof. habil. dr. Vlado Žulkaus pranešimas „XX a. pab. – XXI a. prad. Platelių ežero ir apyežerio archeologiniai tyrimai“. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos specialistai ves nemokamus žygius Giliuko ir Kaštoniuko taku, Šeirės pažintiniu taku. Nemokamai lankysite ekspozicijas: Platelių lankytojų centre – „Žemaitijos žemės slėpiniai”; Platelių dvaro svirne ir arklidėse – Žemaitijos nacionalinio parko bei Užgavėnių kaukių.

Taigi, kviečiame visus aktyviai dalyvauti 2015 m. balandžio 24 d. ATVIRŲ DURŲ dienoje Žemaitijos nacionaliniame parke!

KVIETIMAS.

Renginio PROGRAMA.

 

Scroll to top