Antano Vaškio darbų paroda

2017-04-14 / Žemaitijos NP

Apie autorių

Gimė 1964 m. sausio 12 dieną Didvyčių k. Lankė Didvyčių pradinę mokyklą, nuo III klasės – Plungės 3-ąją, vėliau – 4-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumo medžio apdirbimo specialybę, bet pirmame kurse perėjo į meninio akmens apdirbimo specialybę. Baigęs dirbo ,,Minijoje“ etalonų kūrėju, nuo 1991 m. – ŽNPD amatų meistru. Nuo 1987 m. gyvena ir kuria vienkiemyje Plokštinės miške.

Drožti pradėjo 5 klasėje, o būdamas devintoje, dalyvavo pirmojoje parodoje Plungėje. Menininko darbai eksponuoti ne tik parodose Plungėje, Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje, bet ir Latvijoje, Kuboje, buvusioje Čekoslovakijoje. Žymiausi darbai: ,,Sopulingoji motina“ Plungės bažnyčios šventoriuje, paminklai tremtiniams Alsėdžiuose ir Rietave, koplytstulpis ir paminklas S.Riaubai Godeliuose, ,,Žemyna“ Žlibinuose, koplytstulpiai Gegrėnų, Platelių bažnyčių jubiliejams, šv. Florijono koplytstulpis Plateliuose, Benediktinis kryžius prie kelio į Gintališkę, koplytstulpis su Jėzumi Nazariečiu Kęstaičiuose, koplytstulpiai Žemaitijos krikšto jubiliejui Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje, paminklas Lietuvos nepriklausomybei ir ,,Moteris ir knyga“ prie Plungės viešosios bibliotekos, paminklai Alsėdžių ir Žemaičių Kalvarijos 750 metų jubiliejams paminėti, Lietuvos laisvės armijai Plateliuose, Šaulių kryžius Žemaičių Kalvarijoje, Gailestingumo kryžius Plungės naujosiose kapinėse, antkapiniai paminklai Švėkšnos, Veiviržėnų, Beržoro naujosiose ir senosiose, Darbėnų, Vilniaus, Kauno, Plungės kapinėse ir kt.

Restauruoja įvairius mažosios architektūros objektus Žemaitijos nacionaliniame parke, daro jų kopijas, restauruoja muziejinius eksponatus.

Nuo 2004 m. dalyvavo įvairiuose kultūriniuose projektuose – kūrybinėse stovyklose. 2006 m. kūrybinėje stovykloje ,,Senieji Platelių luotai”  kartu su V.Jaugėla išskaptavo senovinio Platelių luoto kopiją.

2006, 2012 m. dalyvavo Kultūros paveldo akademijos kartu su Kultūros paveldo departamentu organizuotuose seminaruose ,,Tradicinė statyba ir amatai (medžiagos ir gamybos technologijos)”; 2006 m. stažuotė Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno restauravimo centre, kur mokėsi  polichromuotos medinės skulptūros  ir metalo restauravimo.

2007 m. dalyvavo Lietuvos liaudies kultūros centro konkurse „Aukso vainikas“. Konkurse pelnė pirmą vietą, buvo apdovanotas Aukso vainiku už kryždirbystės darbus.

Trečioji Antano Vaškio autorinė paroda Platelių dvaro svirne, skirta autoriaus  penkiasdešimtmečiui.

 

Parodos atidaryme įvyks Justino Lingio filmo ,,Antanas Vaškys“ premjera.

 

Ekspozicija veiks 2014 m. birželio 13 d. – liepos 27 d.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Scroll to top