Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektas ,,DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS“

2019-05-15 / Žemaitijos NP

 

 

 

 

VšĮ gamtos paveldo fondas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos vykdo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą ,,DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS“ (angl. Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems, akronimas AlgaeService for LIFE, Nr. LIFE17 ENV/LT/000407). Projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga: 2018-08-01 – 2023-07-31.

Projektas skiriamas LIFE programos Aplinkos paprogramei ,,Aplinka ir išteklių efektyvus naudojimas“. Vykdomo LIFE projekto veiklos sukurs prielaidas ir užtikrins paviršinių vandens telkinių gerą ekologinę būklę, sudarys sąlygas sumažinti azoto ir fosforo junginių prietaką į vandens telkinius, eliminuos dumblių sintetinamas toksines medžiagas, prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo išsaugant aplinkos vertybes.

Pagrindinės projekto veĩklos nukreiptos svarbiausių grėsmių valdymui: 1) šalinti perteklinę mikro- ir makrodumblių biomasę Kuršių marių akvatorijoje, ežeruose ir upėse panaudojant plaukiojančias priemones, inovatyvius techninius sprendimus; 2) šalinant dumblių biomasę mažinti vandens aplinkos praturtinimą maisto medžiagomis, patenkančiomis su paviršiniais vandenimis, eliminuoti žmogui ir kitiems organizmams pavojingas dumblių sintetinamas toksines medžiagas ir sumažinti azoto ir fosforo junginių patekimą į Baltijos jūrą; 3) testuoti mikro- ir makrodumblių biomasių santalkas vandens ekosistemose in situ atliekant stebėjimus moderniais nuotoliniais ir tradiciniais metodais. Testuojant surinktos vandens ekosistemose dumblių biomasės perdirbimo į žemos ir aukštos ekonominės vertės bioproduktus galimybes projekto metu bus pasiūlyti tvarūs aplinkosaugos ir ekonominiai, socialiniai sprendimai. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti tinklalapyje adresu www.algaeservice.gamtostyrimai.lt

VšĮ Gamtos paveldo fondas yra atsakingas už projekto veiklų viešinimą bei rezultatų sklaidą. Šiam tikslui pasiekti sukūrėme aplikaciją „Pažymėk žydintį vandens telkinį“ (angl. „Mark a blooming water body“). Aplikacija skirta vandens telkinių „žydėjimo“ vietų žymėjimui. Informacija bus skirta surinktų duomenų analizei, vandens telkinių „žydėjimo“ dažnumo ir pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje vertinimui. Maloniai kviečiame prisidėti ir padėti rinkti duomenis apie vandens telkinių būklę Lietuvoje.

Aplikacija pasiekiama nukopijavus nuorodą: https://arcg.is/0jqvCn  arba QR kodu

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektas ,,DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS“

Scroll to top