The brand of Zemaitija National Park product

In cooperation with the State Protected Territory Service under the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, administrations of state-owned parks, state-owned biosphere strict natural reserves, and non-governmental environmental organization Baltic Environmental Forum, the brand of Lithuanian protected area product has been introduced as one of measures for sustainable tourism promotion. The trademark is intended for local product manufacturers, craftsmen, tourism service providers and other local residents that by their activity contribute to sustainable tourism development on the protected areas of Lithuania.

Sustainable development values

Saugomų teritorijų vystymasis

Saugomų teritorijų valdytojus ir vietos verslą sieja simbiozės ryšys – jie gali klestėti tik kartu. Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t. Ženklas suteikiamas prekių gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurie laiko savo veiklą neatsiejama nuo saugomų teritorijų plėtros tikslų.

Kultūrinio ir gamtinio paveldo puoselėjimas

Produkto ženklu bus siekiama atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą.

Aplinkai palankesnė veikla

Ženklas suteikiamas produktų gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

Vietos bendruomenių gerovė

Bendras ženklas padės garsinti vietos gyventojų sukurtus produktus ir teikiamas paslaugas, taip skatinant vietos bendruomenių užimtumą ir ekonominę raidą.

Scroll to top