Kalvio kryždirbio Virgilijaus Mikuckio žemaitiškos kalviškosios kryždirbystės paroda
2017-08-02 / Žemaitijos NP

Scroll to top