Daugėja gamtinių edukacinių užsiėmimų dalyvių

2019-10-22 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio  parko direkcijos (toliau –  ŽNPD) nuostatuose, kaip viena iš veiklos sričių ir funkcijų yra numatoma vykdyti šviečiamąją veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą ir jo apsaugą. Siekdama įgyvendinti šias užduotis direkcija organizuoja įvairaus pobūdžio užsiėmimus. Vieni iš jų – gamtinės edukacinės programos įvairaus amžiaus vaikų grupėms.  Per užsiėmimus ugdomas gamtosauginis požiūris į mus supančią aplinką, skatinamas kultūrinis mokinių sąmoningumas, lavinamas pastabumas ir kt. Džiugu, kad kasmet organizuojamų gamtinių edukacinių programų ir juose dalyvaujančių vaikų  skaičius didėja.

ŽNPD yra parengusi šešis gamtinius edukacinius užsiėmimus, kurių metu įvairaus amžiaus vaikų grupės mokosi pažinti juos supančią gamtą, vyksta gamtosauginis švietimas. Organizuojami šie užsiėmimai: „Jaunasis pėdsekys“, „Bebro trobelė“, Medžių pažinimas“, Pažintis su gyvūnais“, Pažink Žemaitijos nacionalinį parką žaisdamas“, „Šikšnosparniai – nakties klajūnais“. Moksleiviai keliauja pažintiniais takais, aktyviai leidžia laiką, žaidžia žaidimus, atlieka įvairias komandines užduotis, kurių metu susipažįsta su Žemaitijos nacionaliniu parku, jo gamtinėmis, kultūrinėmis vertybėmis ir mus supančia gamta.

2019 m. užsiėmimuose iš viso dalyvavo 1160 įvairaus amžiaus dalyvių, surengti 58 edukaciniai užsiėmimai.  Tai 41 proc. daugiau nei 2018 m. (705 dalyviai, 34 užsiėmimai). Vis didėjantis dalyvių skaičius rodo, kad švietimo įstaigos daugiau dėmesio skiria vaikų gamtosauginiam švietimui, netradicinėms pamokoms gamtoje.

Siekdama skatinti kultūrinį mokinių sąmoningumą, ŽNPD prisideda prie kultūros paso idėjos įgyvendinimo. Kultūros pasas tai priemonė visų Lietuvos mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno paslaugas. Parko direkcija yra parengusi  dvi edukacines programas: „Kultūros paveldo ir gamtos takais Platelių dvaro parke, „Žemaičio buitis“. Užsiėmimuose moksleiviai susipažįsta su ŽNP gamtinėmis, kultūrinėmis vertybėmis, tradicinėmis šventėmis, amatais ir kt. Jie skatinami domėtis kultūros bei gamtos paveldu, ugdomas jų  kūrybiškumas.

ŽNPD bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis. Vis daugėja įvairios projektinės veiklos tarp parko direkcijos ir švietimo įstaigų. ŽNPD specialistai vaikų grupėms organizuoja kompleksines paslaugas – ekskursijas, gamtinius edukacinius užsiėmimus, kurių metu vyksta vaikų gamtosauginis švietimas.

Džiugu, kad švietimo įstaigos vis didesnį dėmesį skiria gamtosauginiam švietimui, gamtiniuose edukaciniuose užsiėmimuose kiekvienais metais dalyvauja vis daugiau moksleivių grupių, kurie nori aktyviai ir prasmingai praleisti laiką Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje ir dalyvauti netradicinėse pamokose gamtinėje aplinkoje.

Toma Vilė
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
Visuomenės informavimo specialistė (gamtos mokyklai)
 

Scroll to top