Darnusis turizmas Žemaitijos nacionaliniame parke

2017-07-28 / Žemaitijos NP

Su kiekvienais metais vis didesnis dėmesys yra skiriamas darniajam turizmui. Ne išimtis ir Žemaitijos nacionalinis parkas (ŽNP).  „Darnusis turizmas – turizmo plėtros ir planavimo rūšis, kai skatinama plėtoti turizmą, išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką“. Paprastai kalbant, mes visi turime keliauti, formuoti turizmo politiką, ją įgyvendinti, laikantis tam tikrų principų. Principai yra labai paprasti: saugoti aplinką, būti atsakingais keliautojais, nešiukšlinti, nedaryti žalos gamtai, neniokoti kultūros paveldo ir kt.  Darnus turizmas padeda puoselėti gamtos įvairovę, kultūros paveldą ir tradicijas, leidžia jas išsaugoti ateities kartoms.

Žemaitijos nacionalinis parkas skatina darnaus turizmo propagavimą saugomoje teritorijoje. Parkas yra Europos darnaus turizmo saugomose teritorijose chartijos narys. Darnaus turizmo chartija padeda saugomoms teritorijoms, vietos verslininkams vystyti darnų turizmą.

Žemaitijos nacionalinis parkas taip pat organizuoja gamtines edukacines programas moksleiviams, kurių metu jie yra supažindinami su gamtos įvairove, augalija, gyvūnija, moksleiviai yra mokomi atsakingai elgtis gamtoje: nešiukšlinti, nedaryti žalos gamtai, būti atsakingais keliautojais.

Parkas taip pat rengia įvairias akcijas, konkursus darniojo turizmo tema.  Šiais metais parko direkcija organizuoja piešinių – iliustracijų konkursą „Žemaitijos nacionalinio parko lankymo taisyklės“, kuris yra skirtas Žemaitijos regiono ugdymo įstaigoms. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti, apmąstyti, perteikti mintis ir emocijas apie gamtos svarbą, jos puoselėjimą, bendravimo kultūrą piešiniuose. Konkurso pagrindiniai uždaviniai yra  skatinti mokinius puoselėti, saugoti ir įprasminti gamtos vertybes, sustiprinti mokinių suvokimą apie gamtos sampratą ir jos svarbą. Moksleivių pateikiamuose piešiniuose turi būti iliustracijomis pavaizduotos „Žemaitijos nacionalinio parko lankymo taisyklės“.

Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinius amatus, sukurtas Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas. Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklas yra suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip gyvosios gamtos tausojimas, autentiškumas, nauda vietos bendruomenei ir kt.  Žemaitijos nacionalinio parko produkto ženklą iš viso  turi 51 paslaugų ir produktų  teikėjų.

Su kiekvienais metais darniojo turizmo tema tampa vis aktualesnė. Vis daugiau keliautojų tampa atsakingesniais: nešiukšlina bei neniokoja gamtos, renkasi tas prekes ar paslaugas, kurios turi produkto ženklą.

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos

Visuomenės informavimo specialistė

Toma Mikutaitė

Scroll to top