Birželis Velėnijos pelkėje

2022-06-14 / Žemaitijos NP

Pavėlavome su mokytoja Maryte į Stirbaičių kraštovaizdžio draustinyje esančią nuostabią Velėnijos pelkę. Šioje apie keturius hektarus užimančioje pelkėje nuo gegužės paskutinio dešimtadienio sužydi raktažolės pelenėlės. Tuo metu atrodo lyg rausvais kristalais saulė sudužo – ružavuoja rasos lašeliais pasidabinusios nedidukės raktažolės, vietinių dar vadinamos saulės ašarėlėmis, saulės krisleliais. Jos dar žydi, bet didžioji dalis jau peržydėjusios, sėklas mezga. Daugybė jaunų raktažolių pelenėlių, daugybė vos išdygusių daigų. Tai rodo, kad šių retų saugomų augalų populiacija gyvybinga, pasibarsčiusi apie trečdalyje pelkės.

Velėnija šiemet labai šlapia, per vidurį vingiuojantis upeliukas patvenktas bebrų, tai perbristi per jį sudėtinga. Reiktų bebrus kažkaip išguiti iš šios pelkės, nes jie darydami patvankas gali pakeisti augmeniją. O ji čia labai įvairi – pelkių, pievų ir net miško augalai auga vienas šalia kito. Miške augančios miškinės sidabražolės, dvilapės medutės, miškinės septynikės, bruknės, žydi šalia spanguolių, tuklių, raudonųjų, dėmėtųjų ir baltijinių gegūnių, pelkinių glindžių, švylių, trilapių puplaiškių, kiminų. O čia pat žydi šilkažiedės gaisrenos, kiškio ašarėlės, raudonosios žiognagės, įvairūs vėdrynai. Labai įdomi šarmingų žemapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų bei šaltiniuotų intarpų mozaika, kurioje galima susipažinti su daugybe augalų. Čia gausu įvairių vabzdžių, bet popietė nebuvo palanki jų skraidymui – pūtė gan stiprokas vėjas, debesys dažnai užstodavo saulę.

Velėnijos pelkė yra visai netoli nuo Beržoro bažnytkaimio ir prie pat pažintinės pėsčiųjų -dviračių trasos apie Ilgio ežerą, tai su ja susipažinti tikrai nėra sunkumų. Prie pelkės yra informacinis stendas. Pelkės gamtotvarka-šienavimu šiuo metu rūpinasi Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys.

Ekologė Marija Jankauskienė

Scroll to top