Biologinė įvairovė Zinos Jokšienės nuotraukose

2015-12-17 / Žemaitijos NP

Labai džiaugiamės, jei sulaukiame kažkokių ženklų iš parke gyvenančių bendraminčių besidominčių gamta, jos buveinių bei rūšių įvairove. Tokių žmonių mūsų parke yra gana didelis būrys. Norėtųsi visus juos paminėti, padrąsinti, visiems tariame nuoširdų ačiū. Šį kartą ypatingą padėką norime tarti Zinai Jokšienei ir visai jos šeimai. Nuo senų laikų gyvenantys ant kalvelės, kurią supa įlankose išsiraizgiusi Tyro pelkė iš vienos pusės ir bebrų patvenkta Lendimų pelkė iš kitos, jie tarsi kiaurai permato juos supančią aplinką, joje vykstančius procesus. Nesitenkina vien ūkininkavimu nederlingose gimtojo Stirbaičių kaimo žemėse. Bronius Jokšas mėgsta būti gamtoje, keliauti, grybauti, pažįsta ir be jokių kompasų gerai orientuojasi klaidžiose upelių, pelkių ir kalvų išraižytose apylinkėse. Kasmet vis labiau ryškėja begalinis Zinos pomėgis, stebėti, pažinti, užfiksuoti. Eidama į lauką ji su savimi visada nešasi nediduką fotoaparatą. Kasdama bulves, grėbdama šieną, ravėdama daržus ar gėlynus, semdama vandenį iš kūdros ji visada stebi kas kruta, deda kiaušinėlius, vystosi, ritasi, tiesina sparnus ar jau skaldo ore, plauko vandenyje ar ropoja žeme. Kasdien fotonuotraukose sustabdo daugybę gamtos vyksmo akimirkų. Iš nuotraukų stengiasi pažinti kas auga, gyvena jos gimtųjų namų aplinkoje. Tai nėra lengva, nes trūksta lietuviškų apibūdintojų, nedaug mūsų šalyje specialistų pažįstančių augalų, grybų bei gyvūnų rūšis. Pavyzdžiui Lietuvoje yra apie 30 rūšių kamanių, virš 50 rūšių boružių, o apibūdintojų nėra, internete medžiagos apie visas rūšis taip pat nerasi. Dalį Zinos nuotraukų siunčiame mokslininkams, tas rūšis, kurias pažįstame padedame apibūdinti mes patys. Peržiūrėjus nedidelę dalį Zinos darytų nuotraukų aiškėja, kad jos gyvenamoji aplinka yra labai turtinga biologine įvairove. Zina yra nupaveikslavusi daug labai retų, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių. Tai įvairūs orchidiniai augalai, drugiai machaonai, didieji auksinukai, skiauterėtieji tritonai, pilkosios meletos, gulbės giesmininkės, baltieji garniai, gervės, paprastosios medšarkės, ir kiti. Zina yra užfiksavusi daug nepakartojamų gamtos akimirkų – baltuosius gandrus, „valančius“ namo kaminą, genius „elektrikus“, tauriuosius elnius, kurių „lyderis“ vienragis patinas ir visą eilę kitų. Džiaugiamės turėdami aktyvių pagalbininkų. Linkime visiems parko gyventojams, mūsų talkininkams ir bendraminčiams daug nepakartojamų potyrių stebint gamtą, fiksuojant jos grožį ir įamžinant nepakartojamas akimirkas.

 

Gamtos skyriaus vedėja

Marija Jankauskienė

Scroll to top