Baigiamos įgyvendinti Platelių ežero gamtotvarkos plano priemonės

2019-12-31 / Žemaitijos NP

Žodis gamtotvarka bent jau mums, dirbantiems Saugomų teritorijų sistemoje, tapo įprastas.  Dalį gamtotvarkos darbų, finansuojamų iš Europos Bendrijos struktūrinių fondų lėšų, organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.  Pagal 2016 m. gruodžio 16 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-893 patvirtintą Platelių ežero gamtotvarkos planą dvejus metus iš eilės buvo tvarkoma  Laumalenkų kraštovaizdžio draustinyje Auksalės pusiasalyje Piktežerio apyežeryje esanti  13 ha ploto pelkė – išpjauti krūmai ir menkaverčiai medžiai, du kartus nušienauti nendrynai ir kita žolinė augmenija, pašalinta susidariusi biomasė.

Ši pelkė yra Europos Bendrijos saugoma pelkių buveinė – 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai. Joje daug saugomų rūšių: dėmėtoji ir siauralapė gegūnės, šiurkštusis grybliežuvis, mažoji kūdrinė bei smailiasnukė varlės, šarvuotoji skėtė. Medžioja sketsakaliai, nendrinės, o kartais ir pievinės lingės.

Dvejus metus paeiliui nušienauta 7,2 ha tankiausių nendrynų, ištraukta į krantą biomasė išgabenta.  Iškirsti juodalksniai, baltalksniai ir kiti menkaverčiai krūmai bei medžiai iš ežero pakrančių apsaugos juostos valstybinių miškų žemėje, 11,5 ha plote. Šią žiemą tuose pačiuose plotuose jau kertamos medžių ir krūmų atžalos.

Skatiname ir privačių miškų savininkus, vadovaujantis Platelių ežero gamtotvarkos planu, susiderinus su leidimus kirtimams išduodančiomis institucijomis, šalinti menkaverčius medžius ir krūmus iš ežero pakrančių apsaugos juostos.

Antroji Platelių ežero gamtotvarkos dalis buvo įgyvendinta 2019 metais pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir UAB „Šviesos krateris“ 2019 m.  liepos 22 d. pasirašytą sutartį „Nesudėtingų statinių (inkilų, plaustų, informacinių stendų ir lentelių) įrengimas Platelių kraštovaizdžio draustinyje“. Mums teko   parengti specifikacijas inkilų, plaustų bei stendų ir informacinių lentelių Pilies saloje gamybai, plaustų vandens paukščiams perėti konstrukcinius brėžinius, informaciją bei nuotraukas keturiems informaciniams stendams apie Platelių ežero gamtines vertybes bei jų apsaugą bei  aštuonioms informacinėms lentelėms pažintinei trasai Pilies saloje.

Šiuo metu visos minėtos gamtotvarkos priemonės jau įgyvendintos. Ant tvirtų metalinių strypų, atokiai nuo medžių, kad negalėtų įlipti kiaunės ar kanadinės audinės, įkelta 10 didelių inkilų didiesiems dančiasnapiams. Minėtuose inkiluose mielai peri klykuolės antys, naminės pelėdos. Prie jachtklubo, šalia dviračių tako ties šiaurine valčių įleidimo vieta, ties pliažu prie poilsio namų “Linelis” bei Paplatelės pliaže pastatyti nauji informaciniai stendai. Turistų lankomoje Pilies saloje  nuo natūraliai susiformavusio tako  pašalinti užvirtę medžiai. Ant šalia augančių medžių pakabintos informacinės lentelės apie saloje esančias gamtines vertybes. Įdomiausia pirmą kartą pas mus pagaminta priemonė – plaustai žuvėdroms ir kitiems vandens paukščiams, kurie mėgsta perėti ant pliko smėlio ar žvyro. Šie specialūs plūdurai pavasarį bus pritvirtinti nuošalesnė ežero vietose, ir labai prašysime lankytojų nesiartinti prie jų, netrikdyti ten besikuriančių retų paukščių.

Prie biologinės įvairovės išsaugojimo, gamtotvarkos galime prisidėti kiekvienas nušienaudamas kad ir nedidelį plotelį natūralios pievutės, pelkutės, palikdami nešienautos vejos lopinėlį savo sodyboje. Čia sudūgs įvairūs vabzdžiai, plasnos įvairiaspalviai drugeliai, sužydės laukiniai augalai,  ir visa tai džiugins Jūsų širdį.

Marija Jankauskienė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus ekologė

 

Scroll to top