Audimo amatas gyvas ir šiandien

2017-11-24 / Žemaitijos NP

Audimas Platelių krašte turi gilias tradicijas. Mergaitės iš mažens buvo mokomos austi. Piemenaudamos ausdavo juosteles, paaugusios – ilgus rietimus drobių, rankšluosčių, užvalkalų, paklodžių, lovatiesių – kraitį sukrauti reikėjo. Pirktinių ne kiekvienas išgalėjo nupirkti, be to namie austi buvo daug patvaresni, vyresnės kartos labiau vertinami. Iki pat antrojo pasaulinio karo mergaitės namuose ruošdavo audinius vestuvviniams kraičiams. 1930 m. tekėjusios Kotrynos Bekėžaitės iš Stirbaičių kaimo, 25 ha ūkio, vestuvinį kraitį sudarė: lininio audinio rietimas (30-40 m.), patalai su namie austu impilu, dvi pagalvės, šeši lininiai namie austi rankšluosčiai, devyni dekoratyviniai rankšluosčiai, austi iš medvilinių ir lininių siūlų, aštuonios lovatiesės, austos iš lininių ar medvilninių siūlų, dvidešimt lininių namų darbo paklodžių, keturi pagalvių užvalkalai, du patalų užvalkalai, maišams skirto audinio rietimas (20 m.). Turtingesniuose ūkiuose dalį linų bei vilnų suverpti ir gražesnius audeklus išausti duodavo svetimiems. Verpimu ir audimu versdavosi bežemės ir mažažemės, dažniausiai netekėjusios moterys. Iki šių dienų Platelių dvaro svirno etnografijos ekspozicijoje saugomi  geriausių Platelių krašto audėjų (Magdalenos Beniušaitės-Alminienės, Magdalenos Skėrutytės-Jakštienės, Onos Usčinaitės-Lotužienės, Stefanijos Kurmanskytės-Užpalienės, Veronikos Zubaitės-Prišmontienės, Domicėlės Buivydaitės-Jurčienės, Kotrynos Bekėžaitės-Sausdravienės ir kt.) divonai, staltiesės, rankšluosčiai, patalynės audiniai. Įdomus faktas, kad XIX a. pabaigoje Plateliuose gyveno audėjas vyras – Jurgis Freimanas (mirė 1910 m.). Jis užsiėmė tik audimu ir iš to gyveno. Priimdavo dvarponių, bajorų, kunigų, turtingų ūkininkų užsakymus. Tokio gero audėjo visuose Plateliuose nebuvo. Audė raštuotas, gėlėtas, languotas, vienpales, dvipales linines staltieses, paklodes, lovatieses, rankšluosčius, skaras. Paprastų audeklų, milų neaudė.

Audimo amatas Plateliuose gyvas ir šiandien. Sovietmečiu nutrūkusią tradiciją atgaivinti padėjo audėjos iš Švedijos. 2008 m. švedų audėjos iš Boxsholmo komunos sudėtingo audimo amato išmokė  Plungės, Žemaičių Kalvarijos, Platelių, kitų kaimų moteris. Dabar Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre tautodailininkė Laimutė Puidokienė, Rimantas Baginskas ir kitos Platelių audėjos moko kitus. Šiemet audėjos mokosi austi audinius tradiciniam žemaičių kostiumui. Viliamės, kad senosios audimo tradicijos bus išsaugotos ateities kartoms.

Aldona Kuprelytė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

 

Scroll to top