Atlikti Plungės rajono maudyklų paplūdimio smėlio ir vandens kokybės tyrimai

2022-06-16 / Žemaitijos NP


2022 m. birželio 6 d. mikrobiologinių tyrimų duomenimis, „Beržynėlio“
stovyklavietėje vandens mikrobiologinės taršos rodikliai VIRŠIJO higienos
normoje (HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“)
reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribines vertes pagal žarnyno
lazdelių skaičius 100 ml vandens.


Kitų Plungės rajono maudyklų vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos
HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Tyrimai vykdomi šiose maudynių vietose:
➢ Platelių ežero „Plokštynės“ stovyklavietėje,
➢ Platelių ežero „Beržynėlio“ stovyklavietėje,
➢ Platelių ežero „Ąžuolų“ salos stovyklavietėse;
➢ Platelių miestelio maudymosi vietoje
➢ „Linelio“ maudymosi vietoje;


– Plungės r. sav. VSB internetinis puslapis www.plungesvsb.lt
– Facebook paskyra Plunges visuomenes sveikatos biuras
– Plungės rajono savivaldybės internetinis puslapis www.plunge.lt
– Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinis puslapis www.smlpc.lt

Parengė Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Scroll to top