Atlaisvintas takas Pilies saloje

2019-09-23 / Žemaitijos NP

Platelių ežero Pilies sala labiausiai lankoma, nes tai gamtos ir kultūros paveldo objektas. Prie šios salos patogu išlipti, gera smėlėta pakrantė, saulės atokaita. Yra pastatytas informacinis stendas, vingiuoja natūralus pėsčiųjų takas. Beveik visoje saloje yra išskirtos Europos bendrijos saugomos buveinės: 9020*Plačialapiai ir mišrūs miškai bei 9010* Vakarų taiga, todėl miškininkai čia nevykdo jokios ūkinės veiklos. 2019 metų žiemą ant natūralaus miško tako užvirto didžiulė liepa, kuri po savimi paguldė ir smulkesnius medžius. Rugsėjo 20 d. Pilies saloje atrinkti medžiai, ant kurių šią savaitę atsiras informacinės lentelės. Taip pat pašalintos atžalos nuo informacinio stendo, kai kurių lankytinų objektų bei paprastosios eglės šliaužiančios formos, pargabentos lankytojų paliktos šiukšlės. Daugiausia darbo buvo pravalant taką nuo užvirtusios storakamienės liepos. Čia iš širdies pasidarbavo kraštotvarkos skyriaus vedėjas Saulius Vaičekauskas.  Atpjauti medienos gabalai buvo palikti šalia tako, nes negyva mediena labai svarbi miškų buveinėms.

Gamtos ir kultūros paveldo  skyriaus ekologė Marija Jankauskienė

Jankauskienės nuotr.:

  1. Nulūžusi storašakė liepa užtvėrė natūralų taką Pilies saloje.
  2. Saulius Vaičekauskas atlaisvina praėjimą.
  3. Pašalintos atžalos, išaugusios šalia informacinio stendo.
Scroll to top