Apsaugos tikslų nustatymas

2020-02-18 / Žemaitijos NP

Nors už lango gūsingas vėjas, bet švystelėjusi saulė mus, gamtininkus kviečia skubėti į teritoriją. Ne šiaip sau pasivaikščioti, o aplankyti kiekvieną miško, pelkių, pievų ar gėlųjų vandenų buveinę, kurią mokslininkai buvo  kartografavę 2014 metais. Šiemet mūsų direkcija yra įpareigota nustatyti Natura 2000 teritorijos “Žemaitijos nacionalinis parkas“ apsaugos tikslus ir juos pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Suku į Stirbaičius, apeinu, patikrinu žemėlapyje pažymėtas Europos Bendrijos buveines. Džiaugiuosi radusi jas neiškirstas, neišretintas. Matau kaip sparčiai keičiasi, užauginėja net didžiosios tarpuežerių pelkės. Aptinku naują plėšraus paukščio lizdą, aplankau bei nupaveiksluoju jau žinomus. Grožiuosi į savo gimtąją pelkę sugrįžusiomis gulbėmis giesmininkėmis, dėl lizdinės teritorijos ore besikaunančiais paprastaisiais suopiais. Brandžiame medyne pajuntu briedžio taikų žvilgsnį. Girdžiu ištvinusių upelių gurgenimą, lizdą nuošaliame medyne kraunančių vištvanagių kleketavimą, genių konkurencinį barbenimą, tuoktuvines vingrias kryžiasnapių giesmeles. Būriais čirendami, čiksėdami alksnynan tupia juodkepuriai alksninukai. Saulės atokaitoje dar apšarmojusius sparnus džiovina peržiemojęs citrinukas, auksu suspindi vėjo barstomos lazdynų, baltalksnių žiedadulkės ir lyg jas gaudydamos šaltiniuotose įlomose lyg gėlės plačiai atsiveria austriškosios plačiataurės. Pavasario ženklai budina…

Ekologė
Marija Jankauskienė

 

Scroll to top