Aplinkosauginė akcija „ŠVARUS EŽERAS“ baigėsi

2015-11-03 / Žemaitijos NP

2015 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė aplinkosauginę akciją “Švarus ežeras”, kuri apėmė įvairius renginius nuo vasario iki lapkričio mėnesio.

VAIKŲ DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „PLATELIŲ EŽERĄ MATAU TOKĮ…“

Šių metų pradžioje, sausio mėnesį, aplinkosauginę akciją pradėjome vaikų dailės darbų konkursu „Platelių ežerą matau tokį…“. Konkurso tikslas – ugdyti meninius sugebėjimus, skatinti pažinti savo aplinką ir pritaikyti aplinkosaugines žinias kūryboje. Darbelius siuntė lopšelių – darželių, Plungės vaikų globos namų, Plungės, Skuodo r. gimnazijų ir mokyklų vaikai. Iš viso konkursui buvo pateikti net 73 darbai! Dailės darbų konkurso nugalėtojus apdovanojome rėmėjų prizais Sveikatingumo dienoje šeimoms, kuri vyko Plokštinės ekologiniame ugdymo centre. Nugalėtojų darbelius galite apžiūrėti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos facebook paskyroje.

AKCIJOS LANKSTUKAS

Akcijos metu siekėme atkreipti dėmesį į naudojamas skalbimo ir plovimo priemones, jų sudėtį, kiekius, įtaką aplinkai. Kas tie fosfatai? Ar fosfatai kenkia? Į šiuos klausimus  atsakymą rasite parsisiuntę akcijos lankstuką „Man rūpi ežeras, todėl renkuosi priemones be fosfatų…”.

Europos Parlamentas nustatė, kad nuo 2017 m. sausio mėn. fosforo skalbimo ir plovimo priemonėse privalo būti SUMAŽINTA IKI 0,3 g fosforo vienoje dozėje. O ar žinote, kad aktyvusis deguonis taip pat sėkmingai šalina nešvarumus kaip ir fosfatų prisotinti skalbimo milteliai.

PRAKTINIS ŠIENAVIMO SEMINARAS

Apie fosfatų žalą, skalbimo priemonių įtaką Platelių ežerui kalbėjome ir renginyje “Senosios šienavimo tradicijos ir aplinkosauga”. Temos aktualumą patvirtino gausus dalyvių būrys, kurių susirinko apie 60.

„ŽALIOJI“ PAMOKA – ŠVARUS EŽERAS

Moksleiviams parengėme pamoką apie ežere vykstančius cheminius ir biologinius procesus. Pamokos metu vaikai ir mokytojai buvo įtraukti į diskusiją apie šiukšlių poveikį vandens ekosistemoms, žmogui. Parodyta sukrečianti filmuota medžiaga apie šiukšlių žalą gyviems organizmams. Ši pamoka keliavo po Plungės ir Skuodo r. mokyklas, joje sudalyvavo apie 350 vaikų.

EŽERŲ STEBĖSENA „STEBIU EŽERĄ“

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje savanoriaujantys Jose, Andrii, Viktorija ir Rovena šią vasarą stebėjo Platelių ežero pakrančių žemės naudojimą, ežero krantų užaugimą, vandens augalus, bestuburių įvairovę. Suvestus jų duomenis gali peržiūrėti Savanoriškos ežerų stebėsenos duomenų bazėje.

Aplinkosauginė akcija „ŠVARUS EŽERAS“ baigėsi, tačiau ežerų stebėsena tęsiasi. Reikia tik kasmet tuo pačiu laiku, toje pačioje ežero pakrantės vietoje rinkti duomenis. O grįžus namo duomenis suvesti į STEBIU EŽERĄ duomenų bazę www.zemaitijosnp.lt. Kviečiame rinkti duomenis apie 4 Žemaitijos nacionalinio parko ežerus: Platelių, Ilgio, Beržoro ir Žiedelio!

 

 

Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus

vyr. specialistė E. Lydienė

Scroll to top