Aplinkos apsaugos reikalavimai tvarkantiems laukininkystės ir daržininkystės atliekas

2015-10-19 / Žemaitijos NP

Daržuose ir soduose nuėmus derlių, tvarkant sodybų aplinką nuolat lieka augalinių atliekų. Paprasčiausias jų tvarkymo būdas – jas kompostuoti ir gautą substratą grąžinti į dirvą tręšiant, mulčiuojant augalus. Jei norite tokiomis žaliavomis atsikratyti Plungės rajone, jas atvežkite į bioskaidžių atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelę Jėrubaičių kaime (prie Telšių regioninio sąvartyno). Čia iš anksto sutarus mobiliuoju telefonu 8 630 01276 neribotais kiekiais ir nemokamai priimamos želdynų karpymo atliekos, nukritę lapai, nupjauta žolė, gėlės, piktžolės, vaisių, daržovių liekanos, medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros, nugenėtos smulkios medžių, krūmų šakos.

Dėl fitosanitarinių ir kitų aplinkybių kai kas šias atliekas degina. Augalinės kilmės (išskyrus medienos) atliekų deginimo tvarką lauko sąlygomis reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“. Primename, kad šiuo įsakymu draudžiama sugrėbtas (surinktas) žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 100 m nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose. Augalinės kilmės atliekas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik sugrėbtas (surinktas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 m nuo pastatų. Jų deginimas turi būti nuolat stebimas, o baigus smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ar pan.

Piliečiams, kurie nesilaiko šių reikalavimų, gali būti surašytas protokolas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 83 straipsnio 1 dalį. Už žolės, nukirstų medžių, lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimą pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus skiriama nuo 28 iki 231 euro bauda, o pareigūnams – nuo 57 iki 289 eurų.

 

Vyr. specialistas Saulius Sidabras

Scroll to top