Apie vėžius

2020-05-04 / Žemaitijos NP

Platelių grafai Šuazeliai nuo seno leido ir nedraudė Platelių ežere biednuomenei ir mėgėjams meškerioti, blizginėti ir vėžius gaudyti. Apylinkių gyventojai sutemus, su žiburiais ežero pakraščiais gaudė vėžius. Neturtingieji iš vėžių turėjo ne tik valgyti, bet į turgų Plungėn po maišą vežė. Už lėkštelę vėžių gavo po 3 kapeikas. Kam nereikėjo pinigų, tie namuose virė ir valgė.

XIX a. pabaigoje Platelių grafas Aleksandras Šuazelis išnuomavo Babrungo malūną ir Platelių ežerą žydeliui Maušui. Žydelis Maušas išnuomavo Platelių ežerą kitam žydeliui vėžiautojui, kuris uždraudė apylinkės gyventojams vėžius gaudyti. Žydelis vėžius gaudė pasamdęs žmones, venteriais ir rankomis. Vėžius vežė į Klaipėdą parduoti. Pagaliau, dėl nežinomos priežasties, vėžiai ežere užsikrėtė maru. Visi vėžiai ne tik Platelių ežere išdvėsė, bet ir visuose upeliuose, kurie įtekėjo į ežerą. Prietaringa liaudis kalbėjo, kad kiti žydeliai, nuomininko konkurentai, užkrėtė, užsmardino vandenį, nuo kurio vėžiai išdvėsę. Žuvims tas nepakenkė. <…>

Papasakojo Karolis Prialgauskis, Žemaičių Kalvarija, 1947 m.

Užrašė J.Mickevičius

Mažvydo bibliotekos rankraštynas, F. 165, s.v. 7, L. 1

Parengė Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

Nuotraukoje iš ŽNPD archyvo: plačiažnyplis vėžys.

Scroll to top