Apie poveikio aplinkai vertinimą – plačiajai visuomenei

2020-10-20 / Žemaitijos NP

Naujas plačiajai visuomenei skirtas elektroninis informacinis leidinys, kurį parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupė, aiškiai ir suprantamai supažindina, kaip visuomenė gali dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atrankos dėl PAV procesuose.

Jame atsakoma į klausimus, kas yra poveikis aplinkai, jo vertinimas, sprendimas dėl veiklos poveikio aplinkai, kada PAV atliekamas ir kokioms veiklos rūšims, kas yra atranka dėl PAV, kas gali panaikinti sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvadą ir kt.

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/apie-poveikio-aplinkai-vertinima-placiajai-visuomenei

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Scroll to top