Apie gandrus

2021-03-25 / Žemaitijos NP
Kovo 25 dieną – gandrinės. Sakydavo, kad gandras grįždamas ant uodegos parneša kielę, kuri išspardo paskutinius žiemos ledus.
Medsėdiškė Magdalena Kaniavienė (1909-1992) papasakojo mokytojai Stanislavai Stripinienei apie gandrus: ,, Gandrai yra va tokie artimiausi žmogui. Ir gandrai pranašauja…. O jeigut gandrą kas nužudo, tam gyvenimui nesiseks… Pirmą kartą pamatei gandrą, – verskis! Ir jeigut pamatei stovintį ar tupint, tais metais būsi vietoj. O jeigut pamatei lekiantį, jau kas norintais pasikeis: ar apsižanysi, ar taip kur išeisi gyventi, ar dar kas… Kurie gandrą turėjo, tikėjo: kol gandras pas anuos gyvena, tol ir aniems gyvenimas sekasi. O jeigut jau gandras nebesugrįžta, bus blogai….“
(Iš knygos ,,Medsėdiškė Magdalena Kaniavienė, pasakojimai ir dainos“ Telšiai, 2016)
Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė
Aldona Kuprelytė
Scroll to top