Apdovanoti Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso nugalėtojai

2016-03-29 / Žemaitijos NP

Kovo 22 dieną Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas apdovanojo Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso nugalėtojus.

Šį konkursą organizavo Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Etninės kultūros globos taryba. Juo siekta išrinkti vietoves, geriausiai atspindinčias Lietuvos etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos – prigimtinę savastį.

Konkursui buvo pateiktos 33 paraiškos – vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, muziejų, savivaldybių administracijų, valstybinių parkų direkcijų. Vertinimo komisijai, kaip sakė jos pirmininkas, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras, buvo nelengva išrinkti laureatus, nes konkurse dalyvavusios teritorijos labai skyrėsi ir dydžiu, ir sutvarkymo lygiu.

Daugiausia paraiškų pateikė aukštaičiai ir žemaičiai, todėl iš šių regionų buvo atrinkta net po keturias išskirtines teritorijas.

Žemaitijoje atrinktos šios teritorijos: Bukantės dvaro ir apylinkių teritorija, Platelių miestelis ir jo apylinkės, Šatrijos kraštovaizdžio draustinis ir apylinkės, Veliuonos miestelis. Kaip ir kitiems konkurso laureatų atstovams, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovams įteiktas padėkos raštas  ir atrinktą teritoriją pažymintis stendas.

 

Kraštotvarkos ir informacijos skyriaus inf.

Scroll to top