Antanas Vaškys apdovanotas atminimo ženklu ,,Už nuopelnus Žemaitijai“

2019-12-13 / Žemaitijos NP

Šiemet Žemaitija švenčia pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 800-ųjų metų jubiliejų. Žemaitijos metų minėjimo komisija ir Lietuvos Respublikos  Laikinoji žemaičių grupė sumanė garsiausius žemaičius apdovanoti atminimo ženklu ,,Už nuopelnus Žemaitijai“. Telšių rajono savivaldybei, Žemaičių kultūros draugijai ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai buvo pavesta organizuoti nusipelniusiųjų gauti žemaičių atranką. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija teikė menininko Antano Vaškio kandidatūrą ir sulaukė palankaus įvertinimo. 2019 metų gruodžio 6 dieną Telšių ,,Alkos“ muziejuje kartu su kitais nusipelniusiais žemaičiais pagerbtas ir Žemaitijos krašto kryždirbys Antanas Vaškys. Jam buvo įteiktas atminimo ženklas ,,Už nuopelnus Žemaitijai“. Atminimo ženklu Antanas Vaškys apdovanotas už reikšmingus, išliekamąją vertę turinčius, įsimintinus darbus Žemaitijai. Nuo kūrybinės veiklos pradžios menininkas, kryždirbys Antanas Vaškys sukūrė apie 50 įvairių kryždirbystės ir monumentalių darbų (pastatyti visoje Lietuvoje, bet daugiausia Žemaitijoje), taip pat  šventųjų ir pasaulietinio siužeto skulptūrų (jo darbų įsigiję Žemaičių dailės, Telšių Alkos, Lietuvos nacionaliniai muziejai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, privatūs asmenys). Paskutiniais metais svarbiausi sukurti darbai: Nukryžiuotasis (centrinis altorius) Gaurės bažnyčioje (2014 m.); koplytstulpis su šv. Jurgiu ir Rūpintojėliu Sartininkuose (Tauragės r.sav.) (2015 m.); kryžius Žemaičių krikšto jubiliejui Pašaltuonio bažnytkaimyje (2015 m.); koplytsulpis su šv. Jurgiu Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui prie Beržoro ežero (2016 m.); monumentali skulptūra ,,Žemaičių motina“  Žemaičių Kalvarijoje (2016 m.); monumentali skulptūra  popiežiui Jonui Pauliui II  Žemaičių Kalvarijoje (2017 m.); kryžius Lietuvos šimtmečio jubiliejui Šateikių bažnyčios šventoriuje (2018 m.). Už nuopelnus savo kraštui menininkas ne kartą skaitintas padėkomis, 2007 ir 2014 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro konkurse „Aukso vainikas“. Konkurse abu kartus pelnė pirmą vietą, buvo apdovanotas Aukso vainiku už kryždirbystės darbus. Antanas Vaškys restauruoja įvairius mažosios architektūros objektus Žemaitijos nacionaliniame parke, daro jų kopijas, restauruoja muziejinius eksponatus, nuo 2004 m. dalyvauja įvairiuose kultūriniuose projektuose – kūrybinėse stovyklose, Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre jaunimą moko medžio drožybos.

Sveikiname menininką ir linkime kūrybinės sėkmės.

 

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

Scroll to top