2019 metai paskelbti Žemaitijos metais

2019-01-21 / Žemaitijos NP

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019-aisiais minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje aprašant Haličo–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas) 800-osios metinės, paskelbė šiuos metus Žemaitijos metais.

Priimtame nutarime pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus, taip pat pažymimas Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo. Seimas šį sprendimą priėmė pripažindamas Žemaitijos indėlį per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos tinklalapyje visus metus bus skelbiama informacija, skirta Žemaitijos metams paminėti. Norėdami daugiau sužinoti apie žemaičių tarmę, rašybą, pasimokyti žemaitiškų žodžių, eilėraščių, susipažinti su Platelių krašto pasakojimais, legendomis, padavimais, patarlėmis, priežodžiais, orų spėjimais, skaitykite čia:  http://zemaitijosnp.lt/kategorija-saugome/zemaiteska/.

Nuotraukoje – naujas pašto ženklas Žemaitijos metams paminėti.

Lankytojų aptarnavimo sk. informacija

Scroll to top